Moyamoya

Moyamoya är en allvarlig neurologisk sjukdom. Moyamoya drabbar de stora artärerna i hjärnan. Sjukdomen gör gradvis kärlen trängre och blodflödet minskar, vilket orsakar syrebrist. För att kompensera syrebristen utvecklas ett nätverk av nya, tunna blodkärl i hjärnan. Denna kompensation kan vara otillräcklig och de nya småkärlen kan brista. Det kan leda till stroke eller påverka kognitiva funktioner som att tänka, förstå, uttrycka sig och minnas.

Vid moyamoya förtjockas väggarna i hjärnans blodkärl. De blodkärl som framför allt drabbas är de yttersta (perifera) grenarna från de inre halspulsådrorna.

Moyamoya leder till återkommande neurologiska symtom i form av attacker med förlamning i armar och ben, svårighet att tala, störningar i det autonoma nervsystemet (den del av nervsystemet som inte är viljestyrt) och påverkan på förmågan att tänka och förstå (kognitiv förmåga).

Synonymer till Moyamoya

  • Progressiv arteriell ocklusiv sjukdom
  • Cerebrovaskulär sjukdom