Två som håller varandra i händerna. De har varsitt armband på sig med texten

Skänk din aktieutdelning till Neuroförbundet

Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning till Neuroförbundet - och slippa betala kapitalskatt på utdelningen.

Alla privatpersoner och ägare av fåmansbolag kan skattefritt skänka sina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. En tusenlapp som skulle gett aktieägaren 700 kronor efter skatt, blir 1000 kronor för organisationen.

För att slippa skatten måste utdelningen doneras innan aktieägaren får utdelningen i sin hand.

Gör så här

Skriv ut och fyll i blanketten:


Neuroförbundets uppgifter är redan ifyllda och bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.

Kontakta din bank eller fondkommissionär och se till att blanketten hanteras senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.

Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelning finns även hos din bank eller det institut där du har VP-konto eller depå.

Om du är kund hos Avanza kan du logga in på deras hemsida och välja direkt att ge din utdelning till Neuroförbundet. 

Du kan bara skänka bort kontant utdelning från börsnoterade företag.

Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.

Vad sker när

Januari – februari

Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.

Mars

Dags att ändra mottagare av din utdelning. Använd blanketten Anmälan om Rättighetshavare (ladda ned den ovan). Det tar ca fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din utdelning.

April – maj

Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen får utdelning.

Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett VP-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker. Här kan du se när börsnoterade bolag har stämma.

Om du är kund hos Avanza kan du logga in på deras hemsida och välja att ge din utdelning till Rädda Barnen direkt via nätet. Du kan besöka Avanzas hemsida för att ta reda på när bolagsstämmorna hålls.

Aktieutdelning från fåmansbolag

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt!

Så här går det till

Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.

Efter stämman men innan utbetalning sker ska du överlåta utdelningskupongen till Neuroförbundet. Detta gör du genom att upprätta ett gåvobrev och även informera bolaget om överlåtelsen. Kontakta din bank för att få hjälp med att upprätta ett gåvobrev
För ytterligare frågor rekommenderar vi att du tar kontakt med din bank, revisor eller en jurist.