Flik 21 Motioner

Flik 21. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Motioner.

Motioner med förbundsstyrelsens yttrande

Inkomna motioner

Samtliga motioner finns som pdf längre ner på denna sida.

 1. Neurosjukvård och forskning, Enskild motion, Ulf Jansson Trollhättan/Vänersborg
 2. Anette Strandbergs fortsatta uppdrag, Neuro Jönköping-Huskvarna
 3. Anette Strandbergs uppdrag 2022, Neuro Östbo-Västbo
 4. Anette Strandbergs fortsatta uppdrag, Neuro Småländska Höglandet
 5. Ändringsförslag i Etik och Värderingar, Enskild motion, Lotta Toreld
  Norra Bohuslän
 6. Regional verksamhet, Enskild motion, Christina Tapper Västerås
 7. Ökad samverkan inom Neuro, Neuro Rehab C-län
 8. Representativ demokrati, Neuro Stockholm
 9. Ny organisationsstruktur för Neuroförbundet, Neuro Stockholm
 10. Lokalföreningsanpassat NGOPRO, Neuro Stockholm
 11. Medlemsavgiften, Neuro Stockholm
 12. Ge alla medlemmar möjlighet att ta del av Neuroförbundets verksamhetsberättelse, Neuro Stockholm
 13. Höjd ersättning för Neuroförbundets arbetande ordförande till ett prisbasbelopp, Neuro Stockholm
 14. Genomföra Neuroförbundets kongress vart fjärde år, Neuro Stockholm
 15. Kostbehandlingar mot neurologiska tillstånd, Enskild motion, Anders Gustafsson Sydnärke
 16. Stadgeändring för lokalförening, Neuro Göteborg
 17. Nödvändiga förbättringar av medlemsregistret NGOPRO, Neuro Göteborg
 18. Antal kongressombud, Neuro Göteborg
 19. Rättsombud, Neuro Göteborg
 20. Föreningsutvecklare, Neuro Umebygden
 21. Påverkansarbete för socialförsäkringar, Neuro Umebygden
 22. Rättsombud, Neuro Norrköping, Neuro Finspång
 23. Nödvändiga förbättringar av medlemsregistret NGOPRO, Neuro Norrköping, Neuro Finspång
 24. Antal kongressombud, Neuro Norrköping, Neuro Finspång
 25. Stadgeändring för lokalförening, Neuro Norrköping, Neuro Finspång
 26. Ge alla medlemmar möjlighet att ta del av Neuroförbundets verksamhetsberättelse, Neuro Norrköping, Neuro Finspång
 27. Genomföra Neuroförbundets kongress vart fjärde år, Neuro Norrköping, Neuro Finspång
 28. Utveckla och permanenta funktionen föreningsutvecklare, Neuro Malmö
 29. Höjning av förbundsordförandes arvoderingsgrad, Neuro Malmö
 30. Utveckla och permanenta funktionen föreningsutvecklare, Neuro Västervik
 31. Höjd åldersgräns för bilstöd, Neuro Falun och Norra Dalarna
 32. Stramare regler för tolkning av socialtjänstlagen, Neuro Falun och Norra Dalarna
 33. Ökad möjlighet till assistanshund, Neuro Falun och Norra Dalarna
 34. Stöd till människor med funktionsnedsättningar under kris, Neuro Falun och Norra Dalarna
 35. Rättsombud, Neuro Martallen
 36. Neuroförbundets arbete vs region och förening Intresseprogram Organisation, Neuro Narkolepsi
 37. Ombud till förbundskongressen / Demokrati, Neuro Narkolepsi
 38. Utveckla och permanenta funktionen Föreningsutvecklare södra Sverige, Neuro Kalmar

Flik 21 Motioner - som pdf