Flik 2 Val funktionärer

Flik 2. Val av kongressfunktionärer. Neuroförbundets förbundskongress 2021.

 • a förste ordförande för kongressen
  Lotta Håkansson
 • b andre ordförande för kongressen
  Maria Johansson
 • c sekreterare
  Karin Månsson
 • d två protokolljusterare
  två av ombuden vidtalas under maj/juni
 • e två rösträknare
  Enligt stadgar för Neuroförbundet skall kongressen välja 4 rösträknare. Då kongressen 2021 är digital kommer för varje fråga alternativ för röstning att erhållas. Ombudet röstar i enlighet med de alternativ som ges. För varje fråga kommer det digitala verktyget automatiskt att räkna antalet röster för respektive alternativ, varför rösträknare i normalfallet inte kommer att behövas.

  I händelse av att röstningsverktyget fallerar (inte fungerar) och röstning behöver ske på annat sätt föreslås att valda protokolljusterare även får i uppgift att agera rösträknare. I det fallet föreslås samma personer som väljs till protokolljusterare att även fungera som rösträknare.

Förbundskongressen föreslås besluta

 • Att välja Lotta Håkansson till förste ordförande för kongressen.
 • Att välja Maria Johansson till andre ordförande för kongressen.
 • Att välja Karin Månsson till sekreterare för kongressen.
 • Att välja nn och mm till protokolljusterare.
 • Att enhälligt besluta att göra avsteg från stadgar för Neuroförbundet avseende antal rösträknare och välja 2 rösträknare.
 • Att till rösträknare välja nn och mm.