Flik 3 Behörighet

Flik 3. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Fråga om förbundskongressen 2021 blivit behörigen utlyst.

Följande framgår av stadgar för Neuroförbundet

§ 6 Förbundskongressen

_ _ _
Kallelse
Skriftlig kallelse till ordinarie kongress skall utsändas senast 30 dagar före kongressen och skall åtföljas av förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista och till kongressen inlämnade motioner med förbundsstyrelsens yttrande över dessa.
_ _ _

Förbundsstyrelsens kommentar:

Kallelse till förbundskongressen 2021 har skett i överensstämmelse med stadgarna. Materialet (kongresspärmen) sändes till anmälda ombud i god tid före utsatt tid.

Därutöver har kongressen utlysts i såväl nyhetsbrevet Föreningsnytt som Reflex och på neuro.se under våren 2021. Nyhetsbrevet Föreningsnytt sänds ut till alla Neuro-föreningars ordförande samt till föreningsmejlen.

Information om förbundskongressen har regelbundet publicerats på neuro.se under Föreningsservice samt i Reflex och nyhetsbrevet Föreningsnytt.