Valberedningens förslag till Neuroförbundets förbundskongress om nomineringstidens utgång

Flik 7. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Beslut om nomineringstidens utgång.

Valberedningens förslag till Neuroförbundets förbundskongress om
nomineringstidens utgång

Nominering skulle vara valberedningen tillhanda senast den 12 april 2021. Därmed föreslås nomineringstiden vara avslutad med undantag för nomineringar till valberedning där nomineringstiden föreslås vara öppen till och med den 11 september klockan 23.59.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår förbundskongressen besluta

  • att nomineringstiden är avslutad med undantag för nomineringar till valberedning där nomineringstiden föreslås vara öppen till och med den 11 september klockan 23.59.