Flik 4 Dagordning

Flik 4. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Fastställande av dagordning och arbetsordning,

Fastställande av dagordning och arbetsordning

Förbundsstyrelsen har inför förbundskongressen framlagt förslag till dagordning och arbetsordning som återfinns längst fram i kongresspärmen.

Presidiet föredrar framlagt förslag till dagordning och arbetsordning.

Därefter ombeds kongressombuden att yrkanden om komplettering eller revidering av framlagt förslag till dagordning och arbetsordning.

Slutligen fastställs dagordningen och arbetsordning av förbundskongressen.