Flik 9 Fastställande av resultat och balans

Flik 9. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Fastställande av resultat- och balansräkningar för kongressperioden 2017-2020.

Fastställande av resultat- och balansräkningar för kongressperioden 2017-2020

  • a) Neuroförbundet
  • b) Stiftelsen Neurofonden 1
  • c) Stiftelsen Anders Ulffs minne

Till behandlingen av denna punkt på dagordningen finns de senaste fyra verksamhetsårens (2017-2020) resultat- och balansräkningar.

Resultat- och balansräkningarna för

  • b) Stiftelsen Neurofonden 1
  • c) Stiftelsen Anders Ulffs minne

föreläggs förbundskongressen endast för kännedom.

Efter genomförd föredragning frågar förbundskongressens ordförande om kongressombuden har frågor eller yttranden med anledning av föredragningen.

Slutligen fastställs resultat- och balansräkningarna avseende

  • a) Neuroförbundet av förbundskongressen.