Flik 11 Fråga om ansvarsfrihet

Flik 11. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i Neuroförbundet.

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i Neuroförbundet

Enligt gällande stiftelselagstiftning kan en stiftelse inte beviljas ansvarsfrihet. Således skall frågan om ansvarsfrihet vid förbundskongressen avgöras endast avseende Neuroförbundet och inte de stiftelser som förvaltas av förbundet.
Avseende stiftelserna uttalar sig dock revisorerna om förvaltning och skötsel.