Flik 5 Röstlängd

Flik 5. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Upprättande och justering av röstlängd.

Upprättande och justering av röstlängd

Då kongressen genomförs digitalt kommer röstlängden upprättas för varje enskild fråga, dvs samtliga som avger en röst anses utgöra röstlängden. Justering av röstlängd görs därmed automatiskt utifrån lagda röster.

Röstning med fullmakt för icke närvarande ombud är inte tillåtet.

Observatörer har ingen rösträtt.