Flik 6 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Flik 6. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Neuroförbundet, Stiftelsen Neurofonden 1 och Stiftelsen till Anders Ulffs Minne

Valberedningen föreslår, enligt nuvarande stadgar, att antalet ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen, Neurofonden och stiftelsen till Anders Ulffs minne skall vara:

  • 9 ordinarie ledamöter
  • 3 suppleanter

Valberedningen