Flik 10 Revisorernas berättelser

Flik 10. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Revisorernas berättelser.

Revisorernas berättelser

  • a) Neuroförbundet
  • b) Stiftelsen Neurofonden 1
  • c) Stiftelsen Anders Ulffs minne

Här avger de av förbundskongressen 2017 utsedda revisorerna sina berättelser och anger vad de anser om skötsel och förvaltning avseende i tur och ordning ovan angivna verksamheter.

Avseende

  • b) Stiftelsen Neurofonden 1
  • c) Stiftelsen Anders Ulffs minne

fattas inte beslut om styrelsens ansvarsfrihet – härvidlag (stiftelserna) lämnas endast en redogörelse om granskning av skötsel och förvaltning.

Avseende skötsel och förvaltning av Neuroförbundet uttalar revisorerna sig om huruvida de tillstyrker att förbundskongressen beviljar den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för kongressperioden 2017 - 2020.