Flik 13 Valberedningens förslag

Flik 13. Val av förbundsordförande, styrelsens övriga ledamöter och suppleanter samt
revisorer och revisorssuppleant.

Valberedningens förlag 2021

 • a) Förbundsordförande
  Lise Lidbäck Solna omval

 • b) Övriga ordinarie styrelseledamöter
  Johanna Andersson Västerås omval
  Kerstin Kjellin Upplands Väsby nyval
  Petra Nilsson Karlskoga omval
  Björn Häll Kellerman Hägersten nyval
  Karsten Bech Väring nyval
  Caroline Elmstedt Malmö nyval
  Christina Brännström Rönninge nyval
  Ulrika Guldstrand Genarp nyval

 • c) Suppleanter
  Rogardt Wikström Vallentuna nyval
  Pia Andersson Sparreholm nyval
  Emma Åverling Vetlanda nyval

 • d) Revisorer
  KPMG Revisionsbyrå nyval
  Kent Andersson Göteborg nyval

 • e) Revisorssuppleant
  Hans Bager Norrköping nyval

---

Inkomna nomineringar inför val vid förbundskongressen 2021

Med hänvisning till GDPR finns denna bilaga endast i den fysiska pärmen.

---

Presentation av föreslagna kandidater

Med hänvisning till GDPR finns denna bilaga endast i den fysiska pärmen.