Neuros kongress 2021

Boka redan nu in tid och plats för förbundskongressen 2021!

VIKTIGT! Förlängd ombudsanmälan

I de utmanande förutsättningar som finns i och med den pandemi som råder har det uppdagats vissa oklarheter kring val och anmälan av ombud till Neuroförbundets kongress 2021. För att ge samtliga föreningar möjlig att hinna anmäla ombud och i förekommande fall hålla extra föreningsstämmor kommer anmälningstiden därför förlängas till den 20 juni.

Lördag den 21 augusti – söndag 12 september, 2021.

Digital Neuroskongress 2021

Förbundsstyrelsen har beslutat att kongressen kommer öppnas redan den 21 augusti för att ge deltagarna gott om tid för diskussioner via olika påverkanstorg. Därefter kommer val och slutliga omröstningar ske den 10-12 september som planerat sedan tidigare. Hela kongressen kommer att genomföras digitalt. Redan från början av juni kommer anmälda ombud få möjlighet att i lugn och ro testa det det digitala kongressverktyget. Detta för att alla ombud ska kunna känna sig trygga med de tekniska lösningarna och hur man begär ordet, lämnar yrkanden och röstar.

Handlingar i juni

Handlingar till kongressen kommer att skickas ut i vecka 24, alltså i mitten av juni.