Neuros förbundskongress 2021

Medverkande invigningstalare 10/9: 

  • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro
  • Anders Ygeman, energi och digitaliseringsminister
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård
    på Sveriges kommuner och regioner
  • Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter

Dessutom:

Ett av Neuros stora forskningsbidrag delades ut och den mottagande
forskaren berättade om sitt forskarteams spännande arbete.

Kongressen inleddes lördagen den 21 augusti klockan 10.00.

Följande tider och datum gällde för kongressen:

  • (21 augusti 10.00 - 12.00 Kongressen inleds, beslut kring dagordning, funktionärer med mera.
  • 23 augusti 08.00 - 28 augusti 13.00 Påverkanstorgen är öppna för diskussion och yrkanden (här är det möjligt för ombud att delta när det passar, det vill säga ombuden behöver inte vara med hela tiden).
  • 31 augusti 08.00 - 2 september 16.00 Påverkanstorgen är öppna för rangordning av yrkanden (ombuden behöver gå in vid minst ett tillfälle någon gång under perioden för att göra sin rangordning).)

  • 10 september 10.00 - 12 september 13.00 Invigning, plenumförhandlingar och val.