Alla nyheter

Internationella parkinsondagen 11 april

Internationella parkinsondagen infaller 11 april varje år. I Sverige lever cirka 20 000 personer med Parkinsons sjukdom. Över hela världen finns drygt 10 miljoner människor som har diagnosen.

Läs mer

Hjälpmedelsdagen

Hjälpmedelsdagen är alltid den 23 september.

Läs mer
2024-04-16

Genombrott för ALS-forskningen

I dagarna har vi kunnat ta del av nyheten om spännande framsteg i ALS forskningen. Det är Peter Andersen överläkare i neurologi och professor vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet och hans forskargrupp som rapporterat om sjukdomsförloppet hos en patient med en ärftlig och särskilt aggressiv form av ALS-sjukdom som med hjälp av ny genterapimedicin har bromsats upp.

Läs mer
2024-04-04

Förslagen om sjukförsäkringen är ett hån

Regeringen har i dagarna tagit emot betänkandet från utredningen Sjukförsäkringen i förändring. Utredningen föreslår att flera av de lättnader som tidigare infördes i sjukförsäkringen ska tas bort, bland annat föreslås att prövningen av den försäkrades arbetsförmåga återigen ska bedömas utan att specificera existerande yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Läs mer
2024-04-03

Ryggmärgsstimulering kan användas om inget annat hjälper

MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) har på uppdrag av regionerna utvärderat produkter för ryggmärgsstimulering, det vill säga elektrisk stimulering av ryggmärgen för att lindra långvarig smärta.

Läs mer
2024-04-02

Proteiner kan ge svar på hur MS utvecklar sig

En kombination av elva proteiner kan förutsäga hur sjukdomen MS utvecklar sig på sikt. Forskare hoppas att de identifierade proteinerna ska underlätta individanpassad behandling. Skriver Neurologi i Sverige.

Läs mer
2024-03-28

FN ger Sverige en tung åtgärdslista

I början av mars förhördes Sveriges regering av FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen. Idag kom FN:s dom. Sverige har nu en lång lista av åtgärder att hantera för att leva upp till de åtaganden som konventionen innebär.

Läs mer

Polyneuropatidagen den 16 oktober

Närmare 200 000 personer i Sverige lever med olika former av polyneuropati – men sjukdomen är ännu okänd hos allmänheten. För att ändra på det lanserade Neuroförbundet en ny årsdag, Polyneuropatidagen som infaller den 16 oktober varje år. Den dagen kommer polyneuropati att uppmärksammas extra.

Läs mer
2024-03-26

Vardagskemikalier kopplade till MS

Forskare vid Case Western Reserve University i USA har upptäckt att kemikalier som används i möbler, hemelektronik, hygienprodukter och desinfektionsmedel kan kopplas till sjukdomar som multipel skleros (MS) och försämrad hjärnhälsa. Skriver Dagens näringsliv.

Läs mer
2024-03-21

Cellernas samspel vid MS är nu kartlagt

Med avancerad metodik har forskare i Sverige kunnat avslöja på cellnivå hur inflammationshärdarna vid sjukdomen multipel skleros, MS, utvecklas. De nya resultaten presenteras i tidskriften Cell av forskare från Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Läs mer
2024-03-20

Oroande trend kring stöd för personer med funktionsnedsättning

”Svårt att ta in hur stor ojämlikheten är”, säger Lise Lidbäck om ny rapport från Socialstyrelsen Socialstyrelsens årliga lägesrapport ”Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning” visar en fortsatt oroande trend som myndigheten menar kan inverka negativt på både livskvalitet och hälsa.

Läs mer
2024-03-19

Sveriges vård på jumboplats

När befolkningen får säga sitt om vården, får Sverige dåliga omdömen när det gäller kontinuitet, personcentrering och tillgänglighet. Sverige är faktiskt sämst i klassen när det gäller fast läkarkontakt inom primärvården. Inte ens en tredjedel svarade ja på denna fråga.

Läs mer
2024-03-18

Regeringen förhördes av FN

Den 11-12 mars förhördes den svenska regeringen av FN om hur landet lever upp till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Efter förhöret var besvikelsen tydlig bland företrädare för funktionsrättsrörelsen, bland andra Neuroförbundet, över att regeringen inte tog chansen att visa ett verkligt engagemang för funktionsrättsfrågorna.

Läs mer
2024-03-15

130 miljoner till hälsa och forskning!

Ett starkt kvitto på att det vi gör är viktigt. Vi är glada och stolta över att dela på Postkodlotteriets överskott 2024 tillsammans med bland annat Reumatikerförbundet och Cancerfonden.

Läs mer
2024-03-14

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Högintensiv träning sex timmar per dag i två veckor, verkar förbättra benets funktion och förmågan att gå och röra sig i sin omgivning. Förbättringarna ses även om det gått lång tid sedan insjuknandet i stroke och uppnådda effekter bibehölls, visas i en avhandling av Ingela Marklund, vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. Skriver Neurologi i Sverige i en artikel.

Läs mer