Alla nyheter

2023-11-13

EUPATI Sverige - utbildning om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik

Är du intresserad av att lära dig mer om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik för att kunna bidra till en god och jämlik hälsa för alla? Då kan EUPATI Sveriges utbildning vara något för dig.

Läs mer
2023-11-13

Vill du delta i en studie om att använda digitala hjälpmedel med funktionshinder?

Linköpings universitet söker deltagare till en forskningsstudie och masteruppsats. De vill analysera alternativa styrsätt till dator, surfplatta och smartphone. Samtidigt vill de ta reda på upplevelser av digital delaktighet i vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer
2023-11-09

Rekordstort bidrag till ALS-forskning

Neuroförbundet delar ut nära 14 miljoner kronor till tre ALS-forskningsprojekt. Forskningen ska bidra till bättre omvårdnad, nya mediciner och precisionsläkemedel. - Det är den största summa vi på Neuroförbundet har delat ut och förhoppningen är att bidragen ska kunna förbättra livet för många, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet.

Läs mer
2023-11-02

En fungerande vardag är beroende av den enskildes betalningsförmåga

En restriktiv hjälpmedelstilldelning på många håll riskerar att fortsätta att skapa inlåsningseffekter och ett allt större beroende av andra hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst.

Läs mer
2023-10-25

Alla ska få rätt rehabilitering efter en stroke

- Rehabilitering är centralt för alla som drabbats av en stroke. Bristerna är otroligt stora och många lider i onödan. Vi som patientförening arbetar hårt för att förändra rehabiliteringen i Sverige, för att få en jämlik strokevård, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet.

Läs mer
2023-10-18

200 000 svenskar lider av okänd folksjukdom

Medier behöver bli bättre på att uppmärksamma sjukdomen polyneuropati. Och pengar måste satsas på forskning och utbildning så att den kan behandlas bättre. Det skriver Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet.

Läs mer
2023-10-18

Betydelsen av autofagi för läkning av skador i nervsystemet

Svenska Läkaresällskapet belönar Rasmus Berglund för hans studier inom det neurologiska forskningsområdet. Han har visat på betydelsen av autofagi för läkning av skador vid inflammation i nervsystemet i experimentella modeller för multipel skleros.

Läs mer
2023-10-17

Anhörigmedlem byter namn till stödmedlem

1 januari 2024 kommer det som idag heter ”anhörigmedlem” byta namn till ”stödmedlem”. Vi vill öppna upp och möjliggöra för fler att vara medlemmar i Neuroförbundet.

Läs mer
2023-10-03

Ny blodmarkör kan identifiera parkinsonistiska sjukdomar

Är det möjligt att en endaste biomarkör kan påvisa alla typer av sjukdomar som har med dopaminbrist i hjärnan att göra? Ja, det är vad en forskargrupp i Lund är på spåren, rapporterar Neurologi i Sverige.

Läs mer
2023-09-28

Behandling som bör användas oftare vid aktiv MS

En ny Uppsalastudie visar att MS-behandling med cytostatika och autolog blodstamcellstransplantation kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård. Forskarna anser att den bör inkluderas som en standardbehandling vid aktiv MS.

Läs mer
2023-09-27

En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange papperslösa. Det är emellertid oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter och skulle urholka rätten till vård. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.

Läs mer
2023-09-21

En defensiv budget som inte gynnar personer med funktionsnedsättning

Det finns ljusglimtar i regeringens budgetförslag, exempelvis satsningar inom vården och på ökad psykisk hälsa. Dessa förmörkas tyvärr av annat, inte minst av att regeringens huvudnummer, skattesänkningarna för löntagare och pensionärer, inte omfattar personer med funktionsnedsättning som saknar förutsättningar att arbeta och därför lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Läs mer
2023-09-12

Rätten till personlig assistans är akut hotad

Den personliga assistansen har under lång tid urholkats. I årets höstbudget krävs nu ett rejält lyft för kunna finnas kvar.

Läs mer
2023-09-07

Avvecklingen av vårdval neurologi drabbar utsatta patienter

Vårdpolitikernas beslut att lägga ner vårdval specialiserad neurologi i Region Stockholm och i stället hänvisa patienter till större enheter som Akademiskt specialistcentrum och akutsjukhus, riskerar att bli väsentligt dyrare och mindre effektivt. Det skriver Tor Ansved, docent, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, verksamhetschef Neurology Clinic Stockholm, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Läs mer
2023-09-07

Smärtan vid kronisk migrän

Ungefär en och en halv miljon svenskar lever med migrän och för Celia Svedhem har det inneburit en vardag med stora prövningar. Hon har skrivit en bok om sina upplevelser.

Läs mer