Lise Lidbäck. Foto.
Foto: Alfred Skogberg.

Vår förbundsordförande är återigen med på DNs maktlista!

När Dagens Medicin Sverige publicerade listan över de 100 mäktigaste i Sverige inom hälso- och sjukvårdsområdet, så finns återigen vår förbundsordförande Lise Lidbäck med.

Lise är "bland flera starka patientföreträdare med inflytande på politiken ändå den som sjukvårdsministern fortsatt lyssnar allra mest på."


Varför är det viktigt att vara med på maktlistan?


- Patienternas röst blir allt viktigare och våra organisationer inkluderas allt mer i utformandet av hälso- och sjukvården. Vi är många patientföreträdare och organisationer som tillsammans arbetar för att vår kunskap och värdefulla erfarenheter skall tas tillvara på allra bästa sätt.


Hur känns det att vara på listan?


- Det är alltid roligt att få ett kvitto på att vårt Neuroförbund syns och gör skillnad i viktiga frågor. Vi har tagit plats på listan sedan 2018 och jag är verkligen jättestolt och hedrad över att ha fått förtroendet från Neuroförbundets medlemmar att få företräda oss. Som företrädare för en stor andel av befolkningen har vi en mycket viktig roll i utvecklingen av en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård.