Nyheter om vård och rehabilitering

2024-01-15

Akademiska först med transkraniellt ultraljud mot ett flertal hjärnsjukdomar

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska införskaffat utrustning för transkraniellt fokuserat ultraljud (tFUS). Med hjälp av utrustningen ska man nu utvärdera den nya metoden för svårbehandlade hjärnsjukdomar inom flera områden såsom psykiatri, neurokirurgi, neurologi och smärta. Detta inom ramen för kliniska studier.

Läs mer
2024-01-10

En nationell strategi för sällsynta sjukdomar ger oss kraft och styrka!

Som nästan sista land i Europa har nu Sverige påbörjat arbetet att ta fram en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. Den är efterlängtad av många. Arbetet initierades av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Läs mer
2023-11-02

En fungerande vardag är beroende av den enskildes betalningsförmåga

En restriktiv hjälpmedelstilldelning på många håll riskerar att fortsätta att skapa inlåsningseffekter och ett allt större beroende av andra hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst.

Läs mer
2023-10-25

Alla ska få rätt rehabilitering efter en stroke

- Rehabilitering är centralt för alla som drabbats av en stroke. Bristerna är otroligt stora och många lider i onödan. Vi som patientförening arbetar hårt för att förändra rehabiliteringen i Sverige, för att få en jämlik strokevård, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet.

Läs mer
2023-09-27

En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange papperslösa. Det är emellertid oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter och skulle urholka rätten till vård. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.

Läs mer
2023-09-21

En defensiv budget som inte gynnar personer med funktionsnedsättning

Det finns ljusglimtar i regeringens budgetförslag, exempelvis satsningar inom vården och på ökad psykisk hälsa. Dessa förmörkas tyvärr av annat, inte minst av att regeringens huvudnummer, skattesänkningarna för löntagare och pensionärer, inte omfattar personer med funktionsnedsättning som saknar förutsättningar att arbeta och därför lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Läs mer
2023-09-12

Rätten till personlig assistans är akut hotad

Den personliga assistansen har under lång tid urholkats. I årets höstbudget krävs nu ett rejält lyft för kunna finnas kvar.

Läs mer
2023-09-07

Avvecklingen av vårdval neurologi drabbar utsatta patienter

Vårdpolitikernas beslut att lägga ner vårdval specialiserad neurologi i Region Stockholm och i stället hänvisa patienter till större enheter som Akademiskt specialistcentrum och akutsjukhus, riskerar att bli väsentligt dyrare och mindre effektivt. Det skriver Tor Ansved, docent, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, verksamhetschef Neurology Clinic Stockholm, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Läs mer
2023-05-15

Material för anhöriggrupper - från NKA

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) har tagit fram stödmaterial för den som vill starta en egen anhöriggrupp.

Läs mer
2023-03-29

Ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

Socialstyrelsen rekommenderar en månads beredskap i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek.

Läs mer
2023-03-08

Dalakommunernas unika upplägg för anhörigvårdare – erbjuds rekreation med helpension

I Smedjebacken och Ludvika kommuner i Dalarna kan den som är anhörigvårdare ansöka om rekreation med helpension under tre till fem dagar under en vecka på hösten. Samtidigt erbjuds, om så behövs, ett kostnadsfritt korttidsboende för den anhörige.

Läs mer
2023-02-17

Nya vårdplatser för neuropatienter invigda på Södersjukhuset

Den 7 februari 2023 invigde internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm fyra helt nybyggda vårdplatser för patienter med neurologiska diagnoser. Sjukhuset har bedrivit halvakut vård (intermediärvård) med neurologisk inriktning sedan 2016 men vårdplatserna har varit reserverade för neurokirurgiska patienter från Karolinska universitetssjukhuset. Nu breddas uppdraget och de nya platserna blir även en avlastning för akutmottagningen och intensivvården på sjukhuset.

Läs mer
2023-02-08

Fler kvinnor än män känner sig psykiskt utmattade av ansvar för närstående

Var fjärde kvinna som tar hand om närstående känner sig ofta psykiskt utmattad av ansvaret. Omsorgen om nära och kära gör också att tre av tio kvinnor ofta oroar sig för framtiden. Bland män är motsvarande andelar hälften så höga.

Läs mer
2023-02-08

Personlig assistans – en fråga om jämlikhet

”Rätten till personlig assistans ska aldrig svaja för att en assistansanordnare förlorar sitt tillstånd eller att en kvällstidning har en rubrik om fusk. Misskötsel och kriminalitet ska självklart beivras, men låt inte ivern gå överstyr så att gränsen bli suddig och min självständighet ses som fusk.” Det skriver Maria Lillieroth, ombudsman och juridisk rådgivare på Neuroförbundet i en debattartikel.

Läs mer
2023-02-07

Röster höjs över landet: ”Höj inte avgifterna för den kommunala omsorgen!”

Nu riktar regionala funktionsrättsföreningar sig till landets kommunledningar. ”Höj inte de kommunala avgifterna. Låt den välkomna ökningen av sjuk- och aktivitetsersättningen stanna hos de som behöver den mest.”

Läs mer