Nyheter om vård och rehabilitering

2024-04-23

Fler patienter nekas klimatvård

Endast två av landets regioner erbjuder klimatrehabilitering för personer med neuro­logiska diagnoser. Det står klart efter en kartläggning av Reflex.

Läs mer
2024-04-04

Förslagen om sjukförsäkringen är ett hån

Regeringen har i dagarna tagit emot betänkandet från utredningen Sjukförsäkringen i förändring. Utredningen föreslår att flera av de lättnader som tidigare infördes i sjukförsäkringen ska tas bort, bland annat föreslås att prövningen av den försäkrades arbetsförmåga återigen ska bedömas utan att specificera existerande yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Läs mer
2024-03-28

FN ger Sverige en tung åtgärdslista

I början av mars förhördes Sveriges regering av FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen. Idag kom FN:s dom. Sverige har nu en lång lista av åtgärder att hantera för att leva upp till de åtaganden som konventionen innebär.

Läs mer
2024-03-20

Oroande trend kring stöd för personer med funktionsnedsättning

”Svårt att ta in hur stor ojämlikheten är”, säger Lise Lidbäck om ny rapport från Socialstyrelsen Socialstyrelsens årliga lägesrapport ”Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning” visar en fortsatt oroande trend som myndigheten menar kan inverka negativt på både livskvalitet och hälsa.

Läs mer
2024-03-19

Sveriges vård på jumboplats

När befolkningen får säga sitt om vården, får Sverige dåliga omdömen när det gäller kontinuitet, personcentrering och tillgänglighet. Sverige är faktiskt sämst i klassen när det gäller fast läkarkontakt inom primärvården. Inte ens en tredjedel svarade ja på denna fråga.

Läs mer
2024-03-18

Regeringen förhördes av FN

Den 11-12 mars förhördes den svenska regeringen av FN om hur landet lever upp till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Efter förhöret var besvikelsen tydlig bland företrädare för funktionsrättsrörelsen, bland andra Neuroförbundet, över att regeringen inte tog chansen att visa ett verkligt engagemang för funktionsrättsfrågorna.

Läs mer
2024-01-15

Akademiska först med transkraniellt ultraljud mot ett flertal hjärnsjukdomar

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska införskaffat utrustning för transkraniellt fokuserat ultraljud (tFUS). Med hjälp av utrustningen ska man nu utvärdera den nya metoden för svårbehandlade hjärnsjukdomar inom flera områden såsom psykiatri, neurokirurgi, neurologi och smärta. Detta inom ramen för kliniska studier.

Läs mer
2024-01-10

En nationell strategi för sällsynta sjukdomar ger oss kraft och styrka!

Som nästan sista land i Europa har nu Sverige påbörjat arbetet att ta fram en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. Den är efterlängtad av många. Arbetet initierades av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Läs mer
2023-11-02

En fungerande vardag är beroende av den enskildes betalningsförmåga

En restriktiv hjälpmedelstilldelning på många håll riskerar att fortsätta att skapa inlåsningseffekter och ett allt större beroende av andra hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst.

Läs mer
2023-10-25

Alla ska få rätt rehabilitering efter en stroke

- Rehabilitering är centralt för alla som drabbats av en stroke. Bristerna är otroligt stora och många lider i onödan. Vi som patientförening arbetar hårt för att förändra rehabiliteringen i Sverige, för att få en jämlik strokevård, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet.

Läs mer
2023-09-27

En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange papperslösa. Det är emellertid oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter och skulle urholka rätten till vård. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.

Läs mer
2023-09-21

En defensiv budget som inte gynnar personer med funktionsnedsättning

Det finns ljusglimtar i regeringens budgetförslag, exempelvis satsningar inom vården och på ökad psykisk hälsa. Dessa förmörkas tyvärr av annat, inte minst av att regeringens huvudnummer, skattesänkningarna för löntagare och pensionärer, inte omfattar personer med funktionsnedsättning som saknar förutsättningar att arbeta och därför lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Läs mer
2023-09-12

Rätten till personlig assistans är akut hotad

Den personliga assistansen har under lång tid urholkats. I årets höstbudget krävs nu ett rejält lyft för kunna finnas kvar.

Läs mer
2023-09-07

Avvecklingen av vårdval neurologi drabbar utsatta patienter

Vårdpolitikernas beslut att lägga ner vårdval specialiserad neurologi i Region Stockholm och i stället hänvisa patienter till större enheter som Akademiskt specialistcentrum och akutsjukhus, riskerar att bli väsentligt dyrare och mindre effektivt. Det skriver Tor Ansved, docent, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, verksamhetschef Neurology Clinic Stockholm, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Läs mer
2023-05-15

Material för anhöriggrupper - från NKA

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) har tagit fram stödmaterial för den som vill starta en egen anhöriggrupp.

Läs mer