Alla nyheter

2023-09-28

Behandling som bör användas oftare vid aktiv MS

En ny Uppsalastudie visar att MS-behandling med cytostatika och autolog blodstamcellstransplantation kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård. Forskarna anser att den bör inkluderas som en standardbehandling vid aktiv MS.

Läs mer
2023-09-27

En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange papperslösa. Det är emellertid oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter och skulle urholka rätten till vård. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.

Läs mer
2023-09-21

En defensiv budget som inte gynnar personer med funktionsnedsättning

Det finns ljusglimtar i regeringens budgetförslag, exempelvis satsningar inom vården och på ökad psykisk hälsa. Dessa förmörkas tyvärr av annat, inte minst av att regeringens huvudnummer, skattesänkningarna för löntagare och pensionärer, inte omfattar personer med funktionsnedsättning som saknar förutsättningar att arbeta och därför lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Läs mer
2023-09-12

Rätten till personlig assistans är akut hotad

Den personliga assistansen har under lång tid urholkats. I årets höstbudget krävs nu ett rejält lyft för kunna finnas kvar.

Läs mer
2023-09-07

Avvecklingen av vårdval neurologi drabbar utsatta patienter

Vårdpolitikernas beslut att lägga ner vårdval specialiserad neurologi i Region Stockholm och i stället hänvisa patienter till större enheter som Akademiskt specialistcentrum och akutsjukhus, riskerar att bli väsentligt dyrare och mindre effektivt. Det skriver Tor Ansved, docent, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, verksamhetschef Neurology Clinic Stockholm, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Läs mer
2023-09-07

Smärtan vid kronisk migrän

Ungefär en och en halv miljon svenskar lever med migrän och för Celia Svedhem har det inneburit en vardag med stora prövningar. Hon har skrivit en bok om sina upplevelser.

Läs mer
2023-09-06

Ny generations magnetkamera i klinisk drift på KS

Karolinska Universitetssjukhuset har invigt en ny magnetkamera i Huddinge. Det är det första sjukhuset i världen som har en ny generations magnetkamera i klinisk drift. Magnetkameran har ett magnetfält på 7 Tesla, det starkaste som någonsin använts inom rutinsjukvård.

Läs mer
2023-09-06

Vården bör erbjuda genterapi mot spinal muskelatrofi

NT-rådet rekommenderar genterapin som förstahandsval till spädbarn där man upptäcker de svåraste formerna av SMA vid nyföddhetsscreeningen. Rapporterar Läkemedelsvärlden. NT-rådet är regionernas gemensamma organ för nationellt införande av nya terapier (behandlingar).

Läs mer
2023-09-04

Forskningsansökan

Varmt välkommen att söka bidrag till forskning om neurologiska diagnoser. Ansökningsperioden för bidrag som avser forskning under 2024 öppnar 15 augusti 2023. Sista ansökningsdag är 30 september i år för medel till 2024.

Läs mer
2023-07-05

Ny metod att behandla tremor som orsakar skakningar

Metoden att med ultraljud behandla tremor som orsakar skakningar finns ännu inte i Sverige. Men Micael Adler från Enviken utanför Falun har som förste svensk behandlats på det finska universitetssjukhuset i Åbo.

Läs mer
2023-07-05

Därför stöttas Neuroförbundet av Postkod­lotteriet

Vi är så tacksamma för bidrag vi fått genom Postkodlotteriet. Varmt tack också till alla som har en Postkodlott. I år har Neuroförbundet fått sju miljoner kronor från Postkodlotteriet. Det är pengar som gör skillnad.

Läs mer
2023-07-05

Ny genupptäckt ger hopp om att bekämpa svår MS

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet rapporterar i Nature att de har identifierat den första MS-genvarianten som kan kopplas till sjukdomens svårighetsgrad.

Läs mer
2023-06-28

Nej till nytt läkemedel mot ALS – företaget överklagar

EU:s läkemedelsmyndighet EMA avslår ansökan om godkännande av nytt ALS-läkemedel. Företaget Amylyx pharmaceuticals kommer att begära omprövning av läkemedelsmyndigheten EMA:s nej.

Läs mer
2023-06-27

Lise Lidbäck på Dagens Medicins vårdmaktlista

Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande, klättrar en plats till nummer 26, på Dagens Medicins lista över personer med mest makt i Vårdsverige.

Läs mer
2023-06-27

Inget skadestånd för vaccinerade som fått narkolepsi

Staten bär inte något skadeståndsansvar för de personer som drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensan under 2009. Det slår Justitiekanslern fast och avslår skadeståndsanspråken från 500 insjuknade och deras drygt 1 500 anhöriga.

Läs mer