Höstlöv i orange mot blå himmel
Foto: Pixabay

Polyneuropatidagen 16 oktober 2024 - Inbjudan!

Neuroförbundet bjuder in till diagnoskonferenser på fyra platser runt om i landet; Umeå, Stockholm, Linköping och Lund. Varmt välkommen att delta på en intressant och inspirerande eftermiddag på polyneuropatidagen den 16 oktober 2024.

Polyneuropati är en växande diagnosgrupp inom Neuroförbundet. Behovet av kunskap och vägledning är oerhört stort bland de ca 200 000 personer som lever med diagnosen i Sverige.

Polyneuropatidagen den 16 oktober är en dag när vi vill öka medvetenheten om vad polyneuropati innebär. Kunskapen om olika varianter av polyneuropati behöver även bli bättre inom primärvården. Mer forskning behövs också.

Vi vill ge alla som lever med olika former av polyneuropati saklig, aktuell och värdefull information om diagnosen, möjligheter till behandling och hjälpmedel.

Välkommen på diagnoskonferens

I samband med Polyneuropatidagen den 16 oktober 2024 bjuder Neuroförbundet in till fysiska diagnoskonferenser under en hel eftermiddag på fyra platser runt om i landet: 

Vid varje konferens kommer vi ha en neurolog på plats som föreläser. Föreläsningarna avslutas med frågestund och mingel med fika. Läs mer i länkarna ovan för respektive ort.

Om du inte har möjlighet att delta på plats på någon av dessa orter kommer vi livesända från konferensen i Stockholm.

Innehållsansvarig: Helene Landersten