En hög med kartor med tabletter i olika färger. Foto.
Foto: Pixabay

Kontrollera giltighetstiden på dina Apoteksfullmakter

Många apoteksfullmakter är på väg att bli ogiltiga, men det är enkelt att skapa nya.
Ett stort antal fullmakter för apoteksärenden har den 1 juni 2024 som sista giltighetsdag. Bakgrunden är en regel som infördes 2020 om att fullmakter gäller i längst fyra år.

E-hälsomyndigheten rekommenderar alla som har lämnat en fullmakt för apoteksärenden och alla som fått en sådan fullmakt att kontrollera giltigheten. Om fullmakten redan gått ut är det enkelt att utfärda en ny. Skulle fullmakten fortfarande gälla men vara på väg att gå ut så går det bra att avsluta den i förväg och sedan skapa en ny.

I Läkemedelskollen kan du se sina dina befintliga fullmakter och utfärda nya. För att nå Läkemedelskollen loggar du in på 
1177.se. Under rubriken Läkemedelstjänster väljer du ”Se information om recept” Klicka sedan på ”Meny”, välj ”Fullmakter för apoteksärenden” och ”Dina fullmakter”.