Alla nyheter

2024-03-15

130 miljoner till hälsa och forskning!

Ett starkt kvitto på att det vi gör är viktigt. Vi är glada och stolta över att dela på Postkodlotteriets överskott 2024 tillsammans med bland annat Reumatikerförbundet och Cancerfonden.

Läs mer
2024-03-14

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Högintensiv träning sex timmar per dag i två veckor, verkar förbättra benets funktion och förmågan att gå och röra sig i sin omgivning. Förbättringarna ses även om det gått lång tid sedan insjuknandet i stroke och uppnådda effekter bibehölls, visas i en avhandling av Ingela Marklund, vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. Skriver Neurologi i Sverige i en artikel.

Läs mer
2024-02-29

Sällsynt årsrikedom ny utmaning för vården

Drygt hälften av alla sällsynta hälsotillstånd är av neurologisk art. Idag blir många sällsynta diagnosbärare äldre än i tidigare generationer. Det innebär mycket nytt som ska integreras i vården.

Läs mer
2024-02-16

Stöd kampen för jämlik vård i Europa

European Multiple Sclerosis Platform EMSP har tagit fram ett tydligt budskap till beslutsfattare (manifest) för att lyfta behovet av jämlik vård för alla med MS i hela Europa. Stöd kampen och skriv under namninsamlingen (petition) "Kvalitativ tillgång till vård för personer med multipel skleros och neurologiska tillstånd".

Läs mer
2024-02-12

Uppdatering av Försäkringskassans app

Alla med sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning som använder den till att visa Förmånsintyg behöver göra en uppdatering för att det ska fortsätta fungera. Om man har appen installerad får man en uppmaning att uppdatera då man öppnar appen efter den 14 februari.

Läs mer
2024-01-31

Europeiska kommissionen har godkänt två nya behandlingar av myastenia gravis MG.

Båda läkemedlen är framtagna av samma företag för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis, gMG.

Läs mer
2024-01-22

Karin - en pionjär inom ALS-forskning

Neurostödd försking Idag är Karin Hjertkvist 80 år och jobbar fortfarande i ALS-forskargruppen vid Norrlands universitetssjukhus. Karin är Sveriges äldsta ALS-forskare. Hon har bidragit med värdefulla insatser som forskare inom ALS. I inslaget från Svt Västerbotten berättar Karin om varför hon valt att fortsätta arbeta. Redan under våren 1993 var Karin med och visade på ett viktigt samband mellan ALS och äggviteämnet SOD1. Sedan dess har hon utfört SOD1-enzymanalyser på blodprov och ryggmärgsvätskeprov från flera tusen patienter med ALS.

Läs mer
2024-01-17

Den första subkutana behandlingspumpen för Parkinsons sjukdom är nu godkänd

Det finns ett stort behov av nya behandlingsformer för personer med Parkinsons sjukdom som har otillräcklig symtomkontroll. Vilket innebär omväxlande ofrivillig stelhet eller överrörlighet, med få stunder med normal rörlighet.

Läs mer
2024-01-16

Våra anhörigstödjare

Varmt tack till alla våra anhörigstödjare hos oss inom Neuroförbundet. I dagsläget har vi fyra anhörigstödjare med olika erfarenheter. De ger stöd genom telefonsamtal till Neuroförbundets medlemmar som är anhöriga eller närstående till någon som lever med en kronisk neurologisk sjukdom.

Läs mer
2024-01-15

Akademiska först med transkraniellt ultraljud mot ett flertal hjärnsjukdomar

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska införskaffat utrustning för transkraniellt fokuserat ultraljud (tFUS). Med hjälp av utrustningen ska man nu utvärdera den nya metoden för svårbehandlade hjärnsjukdomar inom flera områden såsom psykiatri, neurokirurgi, neurologi och smärta. Detta inom ramen för kliniska studier.

Läs mer
2024-01-10

En nationell strategi för sällsynta sjukdomar ger oss kraft och styrka!

Som nästan sista land i Europa har nu Sverige påbörjat arbetet att ta fram en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. Den är efterlängtad av många. Arbetet initierades av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Läs mer
2024-01-10

Analys av proteiner kan förutsäga svår MS

Neurostödd försking En kombination av endast 11 proteiner kan förutsäga hur svår multipel skleros (MS) olika personer kommer att få många år framåt i tiden. De identifierade proteinerna skulle kunna användas till att individanpassa behandlingen efter hur svår sjukdomen förväntas bli. Studien har letts av forskare vid Linköpings universitet.

Läs mer
2024-01-10

Ökad risk för förlossningsdepression vid MS

Kvinnor med autoimmuna sjukdomar har högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Sambandet är störst vid MS, visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Läs mer
2023-12-21

Vanligt herpesvirus kopplas till MS

Peter Sundströms forskargrupp vid Umeå universitet har visat att individer med antikroppar mot humant herpesvirus 6A (HHV-6A) har högre risk att utveckla MS. Detta har även Anna Fogdell-Hahn vid Karolinska Institutet forskat om.

Läs mer
2023-12-21

Vill du vara med i en broschyr från ett läkemedelsbolag?

Takeda har fått en deltagare och tackar alla som visat intresse! Har du inflammatorisk polyneuropati, framför allt CIDP och vill berätta din historia i en broschyr från läkemedelsbolaget Takeda?

Läs mer