En person som får dropp. Foto.
Varje läkemedelsprövning har tydliga kriterier för vilka patienter som kan få erbjudande om att delta. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Delta i forskningsstudie

En del av våra medlemmar med neurologisk diagnos känner att de gärna skulle vilja bidra till forskningen genom att ställa upp som försöksperson i olika kliniska studier. På den här sidan har vi samlat praktisk information och tips att tänka på.

Vem kan vara försöksperson?

Att vara försöksperson kan innebära allt från att svara på en kort enkät via mobilen eller datorn, till att få del av olika läkemedel för att forskarna vill se vilken effekt de har och vilka biverkningar de kan ge. Urvalskriterierna för olika studier kan därmed variera stort. Ibland söker de deltagare med en väldigt specifik diagnos. Andra gånger söker de personer som bedöms som "fullt friska". 

Prova nya läkemedel?

Forskningsstudier med läkemedel görs ofta som så kallade "dubbelblinda" studier. Det innebär att deltagarna delas in i två eller flera grupper, där några får aktivt läkemedel och andra får placebo (läkemedel utan aktiv substans, ibland kallat "sockerpiller"). Varken forskarna eller deltagarna får veta vilken grupp som får vad, förrän efter att studien avslutats. 

Hur gör jag för att bli försöksperson?

Ibland hör forskare av sig till oss på Neuroförbundet för att hitta deltagare med en viss diagnos. Då brukar vi publicera en efterlysning på vår webb och kontakta de medlemmar som angett att de är intresserade av just den diagnosen. 

Längst ner på den här sidan kan du se om det finns forskningsstudier som söker deltagare just nu.

Svenska neuroregister

Patienter som är med i något av Svenska neuroregisters tio delregister har också en bättre chans att komma med i framtida forskningsstudier. 

Läs mer

Information till dig som funderar på att delta i en klinisk läkemedelsprövning, publicerad av Lif, den svenska branschföreningen för forskande läkemedelsföretag.

 

 

Relaterade nyheter

2023-02-01

Smarta tekniska hjälpmedel - forskningsstudie söker deltagare

Lunds universitet deltar med europeiska universitet och företag i ett forskningsprojekt om smarta tekniska hjälpmedel för människor med motorisk funktionsnedsättning i armar och händer till följd av en stroke eller ryggmärgsskada. Även anhöriga och personer som arbetar med denna målgrupp kan delta.

Läs mer
2023-01-25

Det ska bli enklare att delta i kliniska läkemedelsprövningar i EU

Den europeiska läkemedelsbranschen har initierat ett projekt som ska underlätta för patienter att delta i läkemedelsprövningar i ett annat EU-land.

Läs mer
2021-12-15

Vill du delta i forskningsstudie för att förebygga fall?

Karolinska Institutet söker deltagare till en forskningsstudie för att förebygga fall hos personer med MS, multipel skleros. Forskarna har tillsammans med personer med MS och vårdpersonal utvecklat ett egenvårdsprogram för att förebygga fall.

Läs mer
2021-01-29

Vill du delta i en forskningsstudie om ett nytt rehabiliteringsprogram via telehälsa?

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie om ett nytt rehabiliteringsprogram för träning och fysisk aktivitet via telehälsa? Vid Karolinska institutet bedrivs ett projekt där forskarna utvecklar och utvärderar rehabilitering via telehälsa för personer som drabbats av stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA).

Läs mer
2020-11-09

Forskningspersoner med MG sökes till en studie om biomarkörer

Forskningspersoner sökes till en studie om biomarkörer och behandlingssvar vid myasthenia gravis (MG).

Läs mer