Remiss från en läkare

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Det är ett besked från mottagningen om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård.

Möjligheten att själv ansöka med en egenremiss, kallas även egenanmälan eller egen vårdbegäran.

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning. Där görs en första bedömning av de besvär du har. Läkaren där skriver en remiss för att du ska komma vidare till en specialist, om det behövs och om du vill. Det kan till exempel vara till en neurolog.

Ibland kan du få en remiss till specialiserad vård i en annan region. Det är till exempel om den vård du behöver inte finns där du bor. Remissreglerna varierar mellan olika regioner.

Egenremiss - egenanmälan - vårdbegäran 

Till vissa specialistmottagningar kan du skriva en egenremiss, om du inte har eller får en remiss från en läkare. En egenremiss kallas även egenanmälan eller vårdbegäran.

En del specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder. Till vissa mottagningar kan du göra egenanmälan när du är inloggad på 1177.se. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill ha din egenanmälan.

Tänk på att få med:

  • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
  • information om dina symtom eller din sjukdom
  • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård.

Det är också bra om du tar med uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär.