Våra diagnosstödjare

En diagnosstödjare är en person, som själv har egen erfarenhet av att leva med en neurologisk diagnos, eller en person som lever som närstående till någon med en neurologisk diagnos. De ger stöd genom samtal.

Diagnosstödjarna är rekryterade från våra egna medlemmar och de har ett intresse av att arbeta med diagnosfrågor och rådgivning. Ett samtal med någon av dessa är ett samtal med en medmänniska som har kunskap och erfarenhet av att leva med neurologisk diagnos. Våra diagnosstödjare har fått utbildning av Neuro.

Vi erbjuder diagnosstöd till dig som är medlem i Neuro. Som medlem kan du ringa vår diagnosväxel, så kontaktar en diagnosstödjare dig så snart som möjligt, du ska som längst behöva vänta sex dagar.

Vi har diagnosstödjare inom följande diagnoser: 

Amyotrofisk lateralskleros, als

 • Claes-Göran Berndt

  Claes-Göran Berndt

  Diagnosstödjare amyotrofisk lateral skleros, ALS Tel: 08-677 70 11 *
 • Marjo-Riitta Syri

  Marjo-Riitta Syri

  Diagnosstödjare amyotrofisk lateralskleros, ALS Tel: 08-677 70 11 *
 • Elisabet Ottosson

  Elisabet Ottosson

  Diagnosstödjare amyotrofisk lateralskleros, ALS, anhörig Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Ataxi

 • Jimmy Håkansson

  Jimmy Håkansson

  Diagnosstödjare ataxi Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Cerebral pares, cp

 • Emma Åverling

  Emma Åverling

  Diagnosstödjare cerebral pares, CP Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Epilepsi

 • Fia Gunnarsson

  Fia Gunnarsson

  Diagnosstödjare epilepsi, anhörig Tel: 08-677 70 11 *
 • Rut Bjerhagen

  Rut Bjerhagen

  Diagnosstödjare epilepsi Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Lösningsmedelsskador

 • Ralph Sandbacka

  Ralph Sandbacka

  Diagnosstödjare lösningsmedelsskador Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Myastenia gravis, mg

 • Anki Stenberg

  Anki Stenberg

  Diagnosstödjare myastenia gravis, mg Tel: 08-677 70 11*
 • Ann-Ewa Karlsson

  Ann-Ewa Karlsson

  Diagnosstödjare myastenia gravis, mg Tel: 08-677 70 11*
 • Katarina Holmgren

  Katarina Holmgren

  Diagnosstödjare myastenia gravis, mg Tel: 08-677 70 11*
 • Rosita Wihlborg

  Rosita Wihlborg

  Diagnosstödjare myastenia gravis, mg Tel: 08-677 70 11 *

* = växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Multipel skleros, ms

 • Annika Leander

  Annika Leander

  Diagnosstödjare multipel skleros och narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Eva Helmersson

  Eva Helmersson

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11 *
 • Elisabeth Schyum

  Elisabeth Schyum

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Irene Nelson

  Irene Nelson

  Diagnosstödjare ung med multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11*
 • Krista Smedeland

  Krista Smedeland

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Maria Sverker

  Maria Sverker

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Mattias Söderlund Gustavsson

  Mattias Söderlund Gustavsson

  Diagnosstödjare ung med multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11*
 • Nathalie Roséd

  Nathalie Roséd

  Diagnosstödjare ung med multipel skleros, ms, även progressiv Tel: 08-677 70 11*
 • Ulrika Larsson

  Ulrika Larsson

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Narkolepsi

 • Annika Leander

  Annika Leander

  Diagnosstödjare multipel skleros och narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Camilla Michelsen

  Camilla Michelsen

  Diagnosstödjare narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Marie Torstensson

  Marie Torstensson

  Diagnosstödjare narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Neuromuskulära sjukdomar, nmd

 • Anders Jonsson

  Anders Jonsson

  Diagnosstödjare neuromuskulära sjukdomar, nmd Tel: 08-677 70 11 *
 • Anette Pettersson

  Anette Pettersson

  Diagnosstödjare neuromuskulära sjukdomar, nmd Tel: 08-677 70 11*

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Parkinsons sjukdom

 • Jeanette Johansson

  Jeanette Johansson

  Diagnostödjare Parkinsons sjukdom Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Polyneuropati

 • Britt Johansson

  Britt Johansson

  Diagnosstödjare polyneuropati - CIDP Tel: 08-677 70 11*
 • Katarina Samuelsson

  Katarina Samuelsson

  Diagnosstödjare polyneuropati, CMT Tel: 08-677 70 11 *
 • Leif Hjort

  Leif Hjort

  Diagnosstödjare polyneuropati Tel: 08-677 70 11*
 • Mikael Fognäs

  Mikael Fognäs

  Diagnosstödjare polyneuropati, CIDP Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Ryggmärgsskador

 • Kent Revedal

  Kent Revedal

  Diagnosstödjare ryggmärgsskador Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Stroke

 • Camilla Langell

  Camilla Langell

  Diagnosstödjare stroke Tel: 08-677 70 11 *
 • Maja Havbring

  Maja Havbring

  Diaganosstödjare stroke Tel: 08-677 70 11 *
 • Per Johansson

  Per Johansson

  Diagnosstödjare stroke Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Innehållsansvarig: Helene Landersten

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Dokument

Filer och dokument för dig som är diagnosstödjare.

Bara för diagnosstödjare