Våra diagnosstödjare

En diagnosstödjare är en person, som själv har egen erfarenhet av att leva med en neurologisk diagnos, eller en person som lever som närstående till någon med en neurologisk diagnos. De ger stöd genom telefonsamtal.

Våra diagnosstödjare engagerar sig ideellt och har ett intresse av att ge råd och stöd i frågor och funderingar som rör de diagnoser de själva har erfarenhet av. Ett samtal med någon av dem är ett samtal med en medmänniska. Diagnosstödjarna är rekryterade från våra egna medlemmar. Våra diagnosstödjare har fått utbildning av Neuroförbundet.

Vi erbjuder diagnosstöd till dig som är medlem i Neuroförbundet. Som medlem kan du ringa vår stödväxel, så kontaktar en diagnosstödjare dig så snart som möjligt, du ska som längst behöva vänta sex dagar.

Vi har diagnosstödjare inom följande diagnoser: 

Amyotrofisk lateralskleros, ALS

 • Claes-Göran Berndt

  Claes-Göran Berndt

  Diagnosstödjare amyotrofisk lateral skleros, ALS Tel: 08-677 70 11 *
 • Marjo-Riitta Syri

  Marjo-Riitta Syri

  Diagnosstödjare amyotrofisk lateralskleros, ALS Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Ataxi

 • Jimmy Håkansson

  Jimmy Håkansson

  Diagnosstödjare ataxi Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Cerebral pares, CP

 • Emma Åverling

  Emma Åverling

  Diagnosstödjare cerebral pares, CP Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Epilepsi

 • Rut Bjerhagen

  Rut Bjerhagen

  Diagnosstödjare epilepsi Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Myastenia gravis, MG

 • Anki Stenberg

  Anki Stenberg

  Diagnosstödjare myastenia gravis, MG Tel: 08-677 70 11*
 • Ann-Ewa Karlsson

  Ann-Ewa Karlsson

  Diagnosstödjare myastenia gravis, MG Tel: 08-677 70 11*
 • Katarina Holmgren

  Katarina Holmgren

  Diagnosstödjare myastenia gravis, MG Tel: 08-677 70 11*

* = växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Multipel skleros, MS

 • Annika Leander

  Annika Leander

  Diagnosstödjare multipel skleros och narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Krista Smedeland

  Krista Smedeland

  Diagnosstödjare multipel skleros, MS, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Maria Sverker

  Maria Sverker

  Diagnosstödjare multipel skleros, MS, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Eva Helmersson

  Eva Helmersson

  Diagnosstödjare multipel skleros, MS Tel: 08-677 70 11 *
 • Elisabeth Schyum

  Elisabeth Schyum

  Diagnosstödjare multipel skleros, MS, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Irene Nelson

  Irene Nelson

  Diagnosstödjare multipel skleros, MS Tel: 08-677 70 11*
 • Mattias Söderlund Gustavsson

  Mattias Söderlund Gustavsson

  Diagnosstödjare multipel skleros, MS Tel: 08-677 70 11*
 • Nathalie Roséd

  Nathalie Roséd

  Diagnosstödjare ung med multipel skleros, MS, även progressiv Tel: 08-677 70 11*
 • Kristoffer Norlander

  Kristoffer Norlander

  Diagnosstödjare multipel skleros, MS Tel: 08-677 70 11*

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Narkolepsi

 • Annika Leander

  Annika Leander

  Diagnosstödjare multipel skleros och narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Marie Torstensson

  Marie Torstensson

  Diagnosstödjare narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Camilla Michelsen

  Camilla Michelsen

  Diagnosstödjare narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Neuromuskulära sjukdomar, NMD

 • Anders Jonsson

  Anders Jonsson

  Diagnosstödjare neuromuskulära sjukdomar, NMD Tel: 08-677 70 11 *
 • Anette Pettersson

  Anette Pettersson

  Diagnosstödjare neuromuskulära sjukdomar, NMD Tel: 08-677 70 11*
 • Mikael Erdefelt

  Mikael Erdefelt

  Diagnosstödjare NMD, Dystrofia Myotonika Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Parkinsons sjukdom

 • Jeanette Johansson

  Jeanette Johansson

  Diagnosstödjare Parkinsons sjukdom Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Polyneuropati

 • Mikael Fognäs

  Mikael Fognäs

  Diagnosstödjare polyneuropati, CIDP (Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati) Tel: 08-677 70 11 *
 • Britt Johansson

  Britt Johansson

  Diagnosstödjare polyneuropati - CIDP (Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati) Tel: 08-677 70 11*
 • Gabriella Wrange

  Gabriella Wrange

  Diagnosstödjare polyneuropati, inflammationsrelaterad Tel: 08-677 70 11 *
 • Teresia Gustavsson

  Teresia Gustavsson

  Guillain-Barrés syndrom (GBS) Tel: 08-677 70 11 *
 • Stig Theodorsson

  Stig Theodorsson

  Diagnosstödjare polyneuropati, idiopatisk (okänd orsak) Tel: 08-677 70 11 *
 • Carina Stjernborg

  Carina Stjernborg

  Diagnosstödjare för CMT (Charcot-Marie-Tooth) ärftlig form av polyneuropati, Tel: Tel: 08-677 70 11 *
 • Monica Ottosson

  Monica Ottosson

  Diagnosstödjare polyneuropati, idiopatisk (okänd orsak) Tel: Tel: 08-677 70 11 *
 • Barbro Strååt

  Barbro Strååt

  Diagnosstödjare polyneuropati, idiopatisk (okänd orsak) Tel: 08-677 70 11 *
 • Katharina Nidefeldt

  Katharina Nidefeldt

  Diagnosstödjare, polyneuropati efter cancerbehandling Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Stroke

 • Maja Havbring

  Maja Havbring

  Diagnosstödjare stroke Tel: 08-677 70 11 *
 • Per Johansson

  Per Johansson

  Diagnosstödjare stroke Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till diagnosstod@neuro.se

Innehållsansvarig: Helene Landersten