Ett hörn av en dator, en smart telefon och ett stetoskop. Foto,
Foto: Pixabay.

Vill du delta i forskning om ett nytt rehabiliteringsprogram via telehälsa?

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie om ett nytt rehabiliteringsprogram för träning och fysisk aktivitet via telehälsa?

Vid Karolinska institutet bedrivs ett projekt där forskarna utvecklar och utvärderar rehabilitering via telehälsa för personer som drabbats av stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA).

Det finns idag ett starkt stöd för att fysisk träning och fysisk aktivitet förbättrar hälsa och minskar risken för att återinsjukna i stroke. Dock är tillgången till rehabilitering ibland begränsad, till exempel på grund av svårigheter med transport till kliniken eller restriktioner i följderna av covid-19 pandemin.

Forskarna i detta projekt därför att utveckla en mobilapplikation för träning
och stöd för fysisk aktivitet via telehälsa i patientens hemmiljö. Deltagandet i
studien innebär att du blir inbjuden till 2 workshops där utformningen och
användarvänligheten av mobilapplikationen och telehälsoprogrammet
diskuteras. Varje workshop tar ca 2 timmar och kommer att ske som ett digitalt
videomöte under våren 2021.

Studien söker nu deltagare som:

Har drabbats av stroke eller Transitorisk Ischemisk Attack (TIA)

  • Är över 18 år
  • Har förmåga att gå självständigt inomhus med eller utan gånghjälpmedel
  • Har tillgång till en smartphone/mobiltelefon och internetuppkoppling

Låter detta intressant, mejla eller ring Carina på nedanstående nummer och tala
in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer de till dig.

Carina Morén, leg. sjukgymnast, enhetschef Rehab, Vårdbolaget Tiohundra
Mejl: Carina.Moren@tiohundra.se Telefon: 0176-328 727.

Ansvarig forskare
David Moulaee Conradsson, leg sjukgymnast, biträdande lektor, Karolinska Institutet
Mejl: david.m.conradsson@ki.se

Inbjudan som pdf

Karolinska institutet