Söka bidrag från fonder och stiftelser

Det finns flera fonder och stiftelser som privatpersoner kan söka bidrag från. Här har vi sammanställt vägledning och råd om några större stiftelser.

Du ansöker om bidrag direkt från respektive fond eller stiftelse. Du kan alltså inte ansöka genom Neuro. Det kan även finnas mindre fonder med lokal anknytning, hör med din Neuroförening om vad som finns där du bor.

Krav för att kunna söka – uppfyller du ändamålet?

För att kunna söka bidrag krävs att man uppfyller de ändamål som fonden eller stiftelsen har satt upp. Ändamål för att kunna söka bidrag kan både omfatta de förutsättningar personen har och vad bidraget ska användas till.

Lever man med en neurologisk sjukdom så kan förutsättningar exempelvis handla om neurologiska funktionsnedsättningar, fysisk rörelsenedsättning eller rörelsehinder. Ibland är ändamålen skrivna för länge sedan när fonden eller stiftelsen skapades. Då kan formuleringarna låta gammalmodiga med ord som behövande eller handikappade. Det kan också vara bestämt att bidrag endast ges till en viss grupp som män eller kvinnor, unga eller gamla. En del ger bara bidrag till personer som bor i ett bestämt geografiskt område som en kommun eller ett län.

Det är vanligt att det krävs aktuellt intyg från läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast. Ofta gör man även en bedömning av personens eller familjens ekonomiska situation via skattebesked.

Norrbacka Eugeniastiftelsen

Stiftelsens ändamål är att underlätta situationen för personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde.

Bidrag kan sökas för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet. Det kan handla om dator, anpassade möbler, hushållsmaskiner, fritids- och sportredskap samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även sökas till rekreationsresor och läger. 

Sista ansökningsdag är 28 februari varje år.
Läs mer på www.norrbacka-eugenia.se

SVCR - Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

SVCR delar ut bidrag till rörelsehindrade, döva eller hörsel- och synskadade personer. Bidrag kan sökas för hjälpmedel som underlättar vardagslivet bland annat cykel, dator, vitvaror, gymkort, mobil.

Sista ansökningsdag är 1 mars varje år.
Läs mer på www.svcr.se  

Bidragsstiftelsen

Hos Bidragsstiftelsen kan personer som har ett betydande rörelsehinder, som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos, söka bidrag. Det kan handla om pengar till utbildning, en resa, kostnader för medhjälpare vid rehabiliterings- och semestervistelser, något hjälpmedel, ett specialanpassat fritids- och idrottsredskap eller något annat som samhället inte står för.

Ansökan öppen 1 maj till 1 september.
Läs mer på www.bidragsstiftelsen.se 

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation.

Boende i Västra Götalands, Hallands, Jönköpings och Värmlands län kan ansöka.
Ansökan är öppen när som helst under året.
Läs mer på
www.anggardsstiftelsen.se

Rosenbäcksstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna ekonomiskt stöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet avseende bland annat boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation.

Bidrag kan sökas av den som bor i Norrland och Dalarna och som har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder.

Läs mer på www.rosenbacksstiftelsen.se

Sunnerdahls handikappfond

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för exempelvis rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel och annat som underlättar tillvaron. Man får ej ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället.

Ansökan lämnas in tidigast i november och senast den 15 februari.
Läs mer på www.sunnerdahls-handikappfond.se  

Fler möjligheter att hitta fonder och stiftelser

Nedan har vi samlat webbsidor som har sammanställningar över fonder och stiftelser, så du lättare kan hitta. Där du kan ange vilket ändamål och område du söker bidrag för.

Andra möjligheter är Svenska kyrkan med olika församlingar, din kommun eller Lions. Har du svårt att använda internet så har biblioteken böcker som innehåller sammanställningar över stiftelser och fonder.

Funktionshinderguiden

Region Stockholm har en funktionshinderguide med en sammanställning av fonder som även kan användas av människor i hela landet.

Webbkurs

Funktionshinderguiden har en webbkurs ”Hur du ansöker om bidrag från fonder och stiftelser”

Vill du lära dig att skriva ansökningar för bidrag från fonder och stiftelser? Funktionshinderguiden har en digital kurs som steg för steg tar dig igenom ansökan. Kursen är kostnadsfri.

Kursen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och ingår i habiliteringens målgrupper, till exempel autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.

Du som är anhörig till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning kan även genomföra kursen.

Länsstyrelsernas stiftelsesök

Länsstyrelserna har en sida för att söka uppgifter om stiftelser.

Läs mer på www.stiftelser.lansstyrelsen.se

Global grant

Global grant innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder. Global grant erbjuder att du registrerar dig som medlem med ditt lånekortsnummer på biblioteket. Medlemskapet är kostnadsfritt. Vill du inte registrera dig kan du söka från bibliotek som har inloggning.

Läs mer på www.globalgrant.com

Söka stipendium

Ytterligare en sida som samlat flera fonder och stiftelser där man kan söka bidrag.

Läs mer på www.sokastipendium.se