Ny medicinsk bedömning - second opinion

Du kan få en ny medicinsk bedömning om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Det innebär att du blir undersökt av en ny läkare. Syftet är att du ska känna dig trygg med att du får den vård och behandling som passar dig bäst. Ny medicinsk bedömning kallades tidigare ibland för second opinion.

Sjukdomar i nervsystemet är exempel på allvarliga sjukdomar som kan ge möjlighet till ny medicinsk bedömning. Det är din behandlande läkare som bestämmer om du ska få en ny medicinsk bedömning.

Läkaren skickar i så fall en remiss till en annan läkare. Den nya läkaren kan finnas på en mottagning i din region eller i en annan. Vården ska hjälpa dig att hitta en passande ny mottagning. Du kan också själv ha förslag på en annan läkare eller mottagning där den nya bedömningen kan göras. Bestämmelserna om ny medicinsk bedömning finns i patientlagen.

Men oavsett vilken sjukdom eller skada du har kan du själv välja att kontakta en annan läkare för att få ytterligare en åsikt om din diagnos eller behandling. Du kan kontakta patientnämnden i din region för att få information om vad du kan göra om du vill ha en ny medicinsk bedömning.