Tabletter utspridda på en röd bakgrund. Foto.
Foto: Pexels.

Det ska bli enklare att delta i kliniska läkemedelsprövningar i EU

Den europeiska läkemedelsbranschen har initierat ett projekt som ska underlätta för patienter att delta i läkemedelsprövningar i ett annat EU-land.

– Det ger särskilt personer med sällsynta diagnoser större möjlighet att prova nya, innovativa behandlingar, men utvecklingen mot alltmer specialiserade läkemedel ökar behovet av internationella prövningar överlag, säger Lifs Frida Lundmark.

Litet patientunderlag kräver deltagare från flera länder

Det här kommer att ge patienter större möjligheter att få tillgång till nya innovativa läkemedel tidigt och öka behandlingsalternativen, särskilt för diagnoser där patientunderlaget vid kliniska prövningar är litet.

Framför allt gäller det sällsynta sjukdomar men då läkemedelsutvecklingen överlag inriktas alltmer på mindre och mer specifika patientgrupper kommer deltagare från flera länder snart att bli en nödvändighet, säger Frida Lundmark som är Lifs expert på kliniska prövningar.