Två kvinnor som samtalar. Foto.
Råd och stöd när du behöver det. Foto: Peder Björling.

Vanliga frågor och svar om neurologiska diagnoser - FAQ

Här kan du hitta svar på några av de vanligaste frågorna som våra diagnosstödjare brukar få.

Hur ska jag göra för att få träffa en specialist?

En läkare på en vårdcentral eller en akutmottagning gör en första bedömning av de besvär du har och avgör om det behövs en remiss för att få komma till en specialist. Vissa specialistmottagningar tar bara emot remisser från andra läkare.

Egenremiss

Om du inte får en remiss från en läkare finns möjlighet att skriva en egenremiss till en specialistmottagning. En egenremiss kallas även egenanmälan eller vårdbegäran. En del specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder. Till vissa mottagningar kan du göra egenanmälan när du är inloggad på 1177.se. Kontakta mottagningen eller läs på deras hemsida för mer information.

Läs mer här

Kan jag få träffa en annan läkare om jag inte är nöjd?

Om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller be att få byta läkare. Det kan exempelvis gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation. Börja med att kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling.

Så går du vidare när du inte är nöjd. 

Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning finns för vissa allvarliga sjukdomar. Det är då den behandlande läkaren som skickar en remiss till en annan läkare för en ny medicinsk bedömning. Vården ska hjälpa dig att hitta en passande mottagning i din region eller i en annan. Du kan själv ha förslag på läkare eller mottagning där den nya bedömningen kan göras.

Läs mer om att få en ny medicinsk bedömning.

Varför får jag inte de läkemedel jag vill ha?

Läkaren ser till hela din sjukdomsbild och bedömer vad som är bäst för dig. Tyvärr är vissa sjukdomar och symtom mycket svåra att behandla och läkemedel kan ge olika biverkningar. Vissa läkemedel kan passa för några personer men inte för andra.

Be läkaren förklara för dig varför du inte kan få det läkemedel du önskar.

Kan jag stämma vården om jag inte är nöjd?

Patientlagen är ingen uttalad rättighetslag. Patientlagens syfte är att ge patienten möjlighet till delaktighet i sin egen vård. Men den ger inte dig som patient möjligheter att överklaga vårdbeslut via domstolar.

Läs mer om patientlagen.

Hur klagar jag på vården?

Hur gör jag för att få hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller motsvarande vårdmottagning. Där får du information om lämplig ”förskrivare”, det kan exempelvis vara en arbetsterapeut, fysioterapeut eller en sjuksköterska. Dina behov avgör om du har rätt att få ett hjälpmedel förskrivet. Förskrivaren följer de regler för hjälpmedel som varje region och kommun har.

Om du skulle vilja köpa hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården, då gäller samma regler som när du köper vilken produkt som helst.

Läs mer om att få hjälpmedel.

Hur gör jag för att få rehabilitering?

Rehabilitering bedrivs i såväl öppenvård som slutenvård. För rehabilitering i öppenvård kan du kontakta en rehabiliteringsmottagning direkt. En fysioterapeut eller arbetsterapeut kan ofta bokas utan remiss.

För att få specialiserad rehabilitering i slutenvård behövs en remiss från din läkare. Det kallas även inneliggande sammanhållen rehabilitering och brukar pågå i 2–4 veckor.

Läs mer om hur du får rehabilitering.

Jag vill träffa andra med samma diagnos, kan ni hjälpa mig?

Neuro har föreningar på över 70 orter i Sverige. Där anordnas aktiviteter för våra medlemmar för att skapa gemenskap och erfarenhetsutbyte när det gäller att leva med en diagnos. Det finns både fysiska och digitala aktiviteter att ta del av. De flesta av våra föreningar gör utskick och informerar om vilka aktiviteter de arrangerar. Vissa informerar på sina lokala hemsidor.

Många av de neurologiska diagnoserna är var för sig sällsynta, men tillsammans blir vi många och vår erfarenhet är att vi ofta har mycket gemensamt även om vi har olika diagnoser. Välkommen i vår gemenskap!

Här kan du hitta din närmaste förening.

Erbjuder ni samtalsstöd?

Vi har både diagnosstödjare och anhörigstödjare.

Samtal med våra stödjare är en medlemsförmån.

De är medmänniskor som engagerar sig ideellt på sin fritid. Stödjarna kan ge råd och stöd utifrån sina egna erfarenheter av att leva med en neurologisk sjukdom eller vara anhöriga.

Kontakta en diagnosstödjare.

Kontakta en anhörigstödjare.

Vad gör Neuroförbundet för att lyfta just min diagnos?

De neurologiska diagnoserna är flera hundra. Neuroförbundet är en ideell intresseorganisation och har inte möjlighet att arbeta specifikt med varje enskild diagnos. Däremot arbetar vi brett för alla med neurologisk diagnos; genom att ge råd och stöd, erbjuda gemenskap, skapa opinion och stödja den neurologiska forskningen. 

Läs mer:

Bli medlem

Stöd oss