Hur klagar man på vården?

Om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan exempelvis gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation.

Socialstyrelsen har tagit fram övergripande information om hur patienter och närstående gör för att lämna synpunkter eller klagomål på vården.

Gör så här:

  • Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan börja med att kontakta den vårdpersonal som behandlade dig eller chefen för enheten. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet.
  • Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Patientnämnden är opartisk och finns i alla regioner och fungerar som en länk mellan dig och vården.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

 Klicka på pilen i bilden för att se en kort instruktionsfilm.