Digitalt möte med många personer i små rutor. Illustration.
Några träffas fysiskt genom en lokal förening, andra möts digitalt från hela landet. Illustration: Pixabay.

Samtalsgrupper i olika former

För medlemmar i Neuroförbundet finns olika former av samtalsgrupper, både fysiska och digitala. Varje samtalsgrupp brukar ha ett tydligt fokus, antingen för dig som lever med en specifik diagnos eller för dig som är anhörig eller närstående.

Fysiska träffar

Hos våra föreningar ute i landet finns en hel del att välja mellan. Vissa föreningar informerar om vad som finns via egna utskick (exempelvis tidningar, nyhetsblad eller mejl) och några delar sina aktiviteter på sina hemsidor. Det finns nästa alltid möjlighet att föreslå ämnen för att starta nya samtalsgrupper.

 Digitala samtalsgrupper

Sedan pandemin blev ett faktum har flera föreningar startat digitala samtalsgrupper med träffar via Zoom eller Teams. Några av dem håller sina aktiviteter för sin egen region andra välkomnar medlemmar från hela landet. Här nedan har vi listat samtalsgrupper som är öppna för alla medlemmar i Neuroförbundet. Men gå gärna in på din förenings hemsida för att hitta aktiviteter i din region.

En digital samtalsgrupp är ett enkelt sätt att träffa andra för att kunna prata om hur det är att leva med en diagnos. Det kan handla om olika saker, vi kan dela erfarenheter och hur vi löser en del problem. Vissa gånger bjuds en föredragshållare in.

MS-snack

MS-snack för dig som är medlem i någon av Neuroförbundets lokalföreningar i hela Sverige och lever med MS diagnos. Det är Neuro Lundabygden som bjuder in till gemensam diagnosgruppsträff för medlemmar inom hela Neuroförbundet Sverige. De träffas andra onsdagen i månaden kl 17-19 via Teams. 

NMD-grupp

Digitala NMD-träffar för alla medlemmar i Neuroförbundet i hela landet med anknytning till neuromuskulära sjukdomar. Träffarna startades av Jönköpings län men det kommer vara olika föreningar som turas om att arrangera träffar. De träffas regelbundet en gång i månaden via Zoom. 

Mitt i Livet

Mitt i Livet (tidigare Ung i Neuro) riktar sig till medlemmar i Neuroförbundet som befinner sig mitt i livet med arbete, familj eller studier. Eller önskan om att komma i arbete eller studier och skapa relation eller familj. Vi riktar oss till både de med diagnos och deras anhöriga. Anhörig kan vara allt från partner, barn, förälder, nära vän eller god kollega. De träffas var tredje torsdag via Teams kan dela upp diskussioner i olika "Teams-rum" vid behov.

Anhörigträffar

Anhörigträffar arrangeras en gång i månaden av Neuroförbundet. Alla medlemmar i Neuroförbundet i hela landet och som är anhörig/nära vän/kollega till någon som lever med en neurologisk diagnos eller symtom är välkomna.

 

 

Innehållsansvarig: Helene Landersten