Digitalt möte med många personer i små rutor. Illustration.
Några träffas fysiskt genom en lokal förening, andra möts digitalt från hela landet. Illustration: Pixabay.

Samtalsgrupper i olika former

För medlemmar i Neuro finns olika former av samtalsgrupper, både fysiska och digitala. Varje samtalsgrupp brukar ha fokus på en specifik diagnos.

Fysiska träffar

Hos våra föreningar ute i landet finns en hel del att välja mellan. Vissa föreningar informerar om vad som finns via egna utskick (exempelvis tidningar, nyhetsblad eller mejl) och några delar sina aktiviteter på sina hemsidor. Det finns nästa alltid möjlighet att föreslå ämnen för att starta nya samtalsgrupper.

 

Digitala träffar

Sedan pandemin blev ett faktum har flera föreningar startat digitala samtalsgrupper med träffar via Zoom eller Teams. Några av dem håller sina aktiviteter för sin egen region andra välkomnar medlemmar från hela landet. Här nedan har vi listat samtalsgrupper som är öppna för alla medlemmar i Neuro. Men gå gärna in på din förenings hemsida för att hitta aktiviteter i din region.

Digitala samtalsgrupper för alla medlemmar

En digital samtalsgrupp är ett enkelt sätt att träffa andra för att kunna prata om hur det är att leva med en diagnos. Det kan handla om olika saker, vi kan dela erfarenheter och hur vi löser en del problem. Vissa gånger bjuds en föredragshållare in.

Strokesnack

Strokesnack arrangeras av Neuro Jönköping-Huskvarna. Alla medlemmar i Neuro i hela landet med anknytning till stroke är välkomna att vara med. Du behöver anmäla dig för att få länk till träffen.
När: Sista måndagen i månaden kl 14.00-15.30

 

NMD-träff

NMD-träff arrangeras av Neuro Jönköping-Huskvarna. Alla medlemmar i Neuro i hela landet med anknytning till neuromuskulär sjukdom är välkomna att vara med.

 

Anhörigträff

Anhörigträffar arrangeras av Neuro i Syd. Alla medlemmar i Neuro i hela landet och som är anhörig/nära vän/kollega till någon som lever med en neurologisk diagnos eller symtom är välkomna.
När: Första torsdagen varje månad kl 19-20.30

 

Innehållsansvarig: Helene Landersten