Tumme upp
Foto: Pixabay

En nationell strategi för sällsynta sjukdomar ger oss kraft och styrka!

Som nästan sista land i Europa har nu Sverige påbörjat arbetet att ta fram en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. Den är efterlängtad av många. Arbetet initierades av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Neuroförbundet kämpar för förändringar och förbättringar för alla som lever med kroniska neurologiska sjukdomar, som de flesta är sällsynta. Några områden som behöver förbättras är jämlik sjukvård oavsett vilken region man bor i, rätten till hjälpmedel och rehabilitering men också frågor som rör assistansen och socialförsäkringsområdet.

- En nationell strategi för sällsynta diagnoser ger oss ett viktigt stöd i vårt budskap att se rätten till ett värdigt liv som en självklarhet, säger ordförande för Neuroförbundet Lise Lidbäck.