Person i rullstol med en assistent bredvid står vid en trafikerad gata.

Rätten till personlig assistans är akut hotad

Den personliga assistansen har under lång tid urholkats. I årets höstbudget krävs nu ett rejält lyft för kunna finnas kvar.

Utdrag ur debattartikeln:

Den lagstadgade rättigheten till personlig assistans för personer med omfattande funktionsnedsättningar har varit en framgångssaga i Sverige sedan den infördes för snart 30 år sedan. Nu är den akut hotad.

Under det senaste decenniet har assistansersättningen urholkats med omkring 40 kronor per beviljad timme jämfört med den allmänna löneutvecklingen (enligt statistik från SCB). Nedmonteringen har gått så långt att det måste ifrågasättas om den lagstadgade rätten till personlig assistans – och därmed möjligheten att leva ett liv som andra – verkligen tillgodoses.

Regeringen måste nu inse allvaret i situationen och göra en rejäl uppräkning av assistansersättningen i den kommande höstbudgeten. Annars riskerar konsekvenserna att bli fatala, för både assistansberättigade, personliga assistenter och anordnare. Hela assistansreformen står på spel.