Foto. Två par fötter och hjulen på en rullstol
Foto: Alfred Skogberg.

En defensiv budget som inte gynnar personer med funktionsnedsättning

Det finns ljusglimtar i regeringens budgetförslag, exempelvis satsningar inom vården och på ökad psykisk hälsa. Dessa förmörkas tyvärr av annat, inte minst av att regeringens huvudnummer, skattesänkningarna för löntagare och pensionärer, inte omfattar personer med funktionsnedsättning som saknar förutsättningar att arbeta och därför lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

”I realiteten innebär skattesänkningen att personer som har sjuk- och aktivitetsersättning missgynnas på grund av att de inte kan arbeta. Det är en orimlig orättvisa.”, säger Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Sammanfattningsvis ser vi en onödigt defensiv budget där de satsningar som görs inte kommer att gynna personer med funktionsnedsättning. Trots det stora budgetöverskottet för 2022 på 164 miljarder kronor, väljer regeringen nu ett onödigt sparsamt reformutrymme i budgeten för 2024 på endast 39 miljarder kronor.