Rosenbad byggnad. Foto.
Foto: Pixabay

Förslagen om sjukförsäkringen är ett hån mot personer med neurologiska diagnoser

Regeringen har i dagarna tagit emot betänkandet från utredningen Sjukförsäkringen i förändring. Utredningen föreslår att flera av de lättnader som tidigare infördes i sjukförsäkringen ska tas bort, bland annat föreslås att prövningen av den försäkrades arbetsförmåga återigen ska bedömas utan att specificera existerande yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

”Neuroförbundet är mycket kritiska till utredningens förslag”, kommenterar Lise Lidbäck. Att pröva sjuka människor mot fiktiva arbeten är ovärdigt. Om förslagen blir verklighet ökar otryggheten och stressen, vilket inte skapar goda förutsättningar för återhämtning. Tvärtom riskerar vi att fler faller igenom redan glesa skyddsnät och hamnar utanför arbetslivet, med sämre förutsättningar att ta sig tillbaka.”

För två år sedan tillsatte regeringen utredningen för att utvärdera de reformer som infördes i sjukförsäkringen under 2021 och 2022. Den 2 april presenterades förslagen, som innebär en återgång till tidigare regler med strängare krav för att få sjukpenning. Ett av de omstridda förslagen handlar om att ta bort möjligheten att skjuta upp prövningen av arbetsförmåga till dag 360 för bedömning av arbetsförmåga mot arbeten utanför den ordinarie arbetsplatsen.

Neurologiska diagnoser tar ofta lång tid att få, de är livslånga och har ofta en stor inverkan på det dagliga livet. Om förslagen genomförs kommer de att slå undan benen på många som drabbats av neurologisk sjukdom eller skada.

”Våra medlemmar behöver behandling, stöd och rehabilitering”, fortsätter Lise Lidbäck. ”De behöver definitivt inte utsättas för en hänsynslös häxjakt som i värsta fall hotar eventuell arbetsförmåga för gott!”