Person iklädd blå hoodie fotograferad bakifrån med luvan uppe.

En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange papperslösa. Det är emellertid oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter och skulle urholka rätten till vård. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.

Som representanter för patienter och närstående menar vi att det är viktigt att granska utredningsdirektiven ur ett patientperspektiv och analysera dess potentiella påverkan på patienters integritet och rättigheter. Vi vill framför allt lyfta två centrala aspekter:

1. Människor ska kunna söka vård utan att vara rädda för att bli anmälda av sjukvårdspersonal.

2. Sjukvårdspersonal ska inte behöva anmäla patienter på migrationspolitiska grunder.