FN flaggan. Foto
Foto: Pixabay

Regeringen förhördes av FN

Den 11-12 mars förhördes den svenska regeringen av FN om hur landet lever upp till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Efter förhöret var besvikelsen tydlig bland företrädare för funktionsrättsrörelsen, bland andra Neuroförbundet, över att regeringen inte tog chansen att visa ett verkligt engagemang för funktionsrättsfrågorna.

Neuroförbundets nya medarbetare Monica Klasén McGrath bevakade förhöret på länk till Genéve.

”Att Sverige backar på viktiga områden och att det finns centrala utmaningar blev tydligt under förhöret, både i kommitténs frågor och regeringens svar”, sade Monica. ”Det handlar om att konventionen inte fått tillräckligt genomslag i Sverige, varken när det gäller lagstiftning, policy eller i praktiken. Detta får effekt på människors livsvillkor, även när det gäller vård, hjälpmedel och rätt till andra stöd. Detta lyftes också i den rapport som civilsamhället skickat in till FN inför förhöret. ”

Nicklas Mårtensson, som är ordförande för Funktionsrätt Sverige, där Neuroförbundet är medlem, var en av deltagarna i den svenska delegation från civilsamhället som var med under förhöret i Genève. På Funktionsrätt Sveriges hemsida uttrycker han besvikelse över hur den svenska regeringen bemötte frågorna från FN:s funktionsrättskommitté. Många frågor förblev obesvarade, trots att de inte var nya för regeringen.

”Det blev uppenbart att regeringen inte har tagit tillvara kunskaperna från civilsamhället”, sade Nicklas Mårtensson efter förhöret. ”Sedan vi lanserade vår granskning och våra rekommendationer i Respekt för rättigheter 2019 har politiska beslutsfattare haft tillgång till vår expertis och en lista på vilka åtgärder som behöver genomföras inom olika politikområden. Vi har dessutom lyft det stora och akuta behovet av dessa åtgärder på en mängd olika möten med regeringen de senaste fem åren.

Förra veckans förhör är ett led i en längre process och bara om ett par veckor får regeringen rekommendationer från FN om åtgärder för att Sverige bättre ska leva upp till Funktionsrättskonventionen. Senare under våren kommer funktionsrättsrörelsen att bli inbjudna till dialogmöte med regeringen.

Direkt efter förhöret den 12 mars sände Funktionsrätt Sverige ett webbinarium med reflektioner från organisationer som följt förhöret online och direkt från Genéve.