Lise Lidbäck. Foto.

FN ger Sverige en tung åtgärdslista för att leva upp till Funktionsrättskonventionen

I början av mars förhördes Sveriges regering av FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen. Idag kom FN:s dom. Sverige har nu en lång lista av åtgärder att hantera för att leva upp till de åtaganden som konventionen innebär.

”Det viktigaste budskapet är att Funktionsrättskonventionen behöver bli lag i Sverige”, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. ” Svensk lagstiftning behöver bli skarpare för att värna rättigheterna för personer med olika funktionsnedsättningar. Det handlar om allt från rätten till jämlik vård, arbete och försörjning till rätten till stöd för att leva ett självbestämt liv. Det budskapet delar vi med hela funktionsrättsrörelsen, med Funktionsrätt Sverige i spetsen.”

Ett annat budskap från FN är att funktionsrättsrörelsen har en viktig roll i förverkligandet av konventionen. För det behövs en tydlig roll och trygg finansiering.  ”Nu ser vi fram emot att kavla upp ärmarna och medverka i arbetet tillsammans med rörelsen”, avslutar Lise Lidbäck.