Neurorapporten

Neurorapporten 2019

Årets Neurorapport är lanserad, men vi vill bli klara med designen innan vi skickar den till dig. Anmäl dig nedan för att få tillgång till Neurorapporten när den är färdigställd.

Ja! Skicka mig Neurorapporten!

Kommer en gång per månad:

Se lanseringen av Neurorapporten 2019

E-hälsa - Neurorapporten 2018

Neurorapporten 2018 handlar om e-hälsa ur ett patient - perspektiv. Mer än en halv miljon personer i Sverige lever med neurologiska diagnoser och kring dem finns anhöriga och andra som också påverkas. E-hälsa innebär att använda digitaliseringen och elektroniska tjänster för att främja god och jämlik hälsa. Både patienter och vårdgivare kan använda e-hälsa. Neurorapporten har tagits fram tillsammans med Eva Helmersson. Eva är en av Neuros diagnosstödjare med stor erfarenhet och kontaktnät inom e-hälsa.

Hjälpmedel - Neurorapporten 2017

Årets Neurorapport belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon använder hjälpmedel. Neurorapporten Hjälpmedel vittnar om att 25 procent inte har de hjälpmedel som de upplever sig behöva för att klara sin vardag.

Patient och neuroteam - Neurorapporten 2016

Jag kan alltid ringa neurologsköterskan och får snabbt hjälp med det jag söker för.

Rehabilitering - Neurorapporten 2015

Neurorapporten 2015 är den andra rapporten i en långsiktig satsning. Syfte är att belysa områden med anknytning till neurologi och som är betydelsefulla för Neuroförbundets medlemmar.

Behovet av tidig diagnostisering och behandling - Neurorapporten 2014

Idag lanserar Neuroförbundet den första utgåvan av Neurorapporten. En enkät som presenteras i rapporten visar att nästan hälften av de svarande hade haft symtom mer än ett år då de sökte läkare. En fjärdedel uppger att det dröjt mer än ett år från det att de sökt läkare tills de fick sin diagnos. För 14 procent har det tagit mer än två år från symtom tills rätt behandling kunnat påbörjas.