En illustration med ett diagram
"Av de medlemmar som har tillgång till multiprofessionellt team är över 65 procent nöjd med sin neurologiska vård. För de som saknar ett multiprofessionellt team är endast en tredjedel nöjda." Ill: Bedow

En tredjedel får vänta över ett år på korrekt neurologisk diagnos

Neurorapporten 2019 visar på en ökning bland Neuros medlemmar när det gäller väntan mer än ett år från läkarbesök till korrekt diagnos. Från en fjärdedel (25 %) år 2014 till nästan en tredjedel (30%) år 2019.

- Det är alarmerande att väntan på korrekt diagnos ökar. Forskning visar om och om igen på vikten av att få en tidig diagnos så rätt behandling kan sättas in i rätt tid. Hälso- och sjukvården måste vända utvecklingen för att minimera påverkan på arbets- och familjeliv samt fritid för människor med neurologisk diagnos, säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro.

Neurorapporten 2019

Läs Neurorapporten som pdf. Ladda ner en sammanfattning eller läs hela rapporten.

Neurorapporten 2019 visar på en positiv utveckling där över 70 procent av Neuros medlemmar årligen får kontakt med neurolog om de ingår i ett multiprofessionellt team. Det ska jämföras med Neuros medlemmar som inte har tillgång till ett multiprofessionellt team, där knappt 40 procent får en årlig kontakt med neurolog.

- När våra medlemmar uttalar sig om team, eller snarare om önskan om att få en teambaserad vård, är behovet av att få en samlad bild – en helhet – vanligt förekommande. Neurorapporten visar att Multiprofessionellt team är nyckeln till god vårdkontakt, säger Lise Lidbäck förbundsordförande.

Drygt en tredjedel av svarande i Neurorapporten uppger att de har tillgång till team. Inom neurosjukvården finns idag team för flertalet diagnoser. Arbete i team är förhållandevis väletablerat för patienter med MS och ALS, men inte för dem med polyneuropati och stroke.

- Neuro vill vara en konstruktiv kraft i arbetet för en jämlik hälso- och sjukvård där individens behov står i centrum. Vi tror att arbete i team skulle kunna tillämpas på fler diagnoser, fler individer, än vad det gör idag, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro.

Av de medlemmar som har tillgång till multiprofessionellt team är över 65 procent nöjd med sin neurologiska vård. För de som saknar ett multiprofessionellt team är endast en tredjedel nöjda. WHO (World Health Organization) har under många år betonat samarbete och samverkan som en väg till god vård för alla. Multiprofessionellt arbete, och multiprofessionell utbildning, ses som en förutsättning för arbete med att utveckla vård som möter de behov som människor i dagens samhälle har.

Fakta Multiprofessionellt team

Ett multiprofessionellt team inom neurosjukvården är, enligt Neuros definition, en arbetsgrupp som enbart tar emot patienter med neurologiska diagnoser och skador. I teamet ska ingå läkare, sjuksköterska och andra yrkesgrupper som är specialiserade inom neurologi. Vidare ser vi patientens och anhörigas delaktighet i teamet som en självklarhet.

Multiprofessionellt teambaserat arbete inom neurologin är ett beprövat arbetssätt. Kronisk neurologisk sjukdom handläggs, enligt Svenska Neurologföreningen, bäst vid en enhet med teambaserad vård med specialistkunskap inom neurologi. Att teambaserad vård kan vara fördelaktig i vården av patienter med neurologisk diagnos framgår också i de nationella riktlinjer som rör neurologiska diagnoser.

Fakta Neurorapporten

För fem år sedan, 2014, sjösatte Neuro satsningen på att ”sätta neurologin på kartan” med hjälp av en årlig Neurorapport. Neurorapporterna behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden.

Neurorapporten 2019

Läs hela rapporten som pdf.

Se lanseringen av Neurorapporten 2019

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

Innehållsansvarig: Sara de Haas

Prenumerera på Neuroförbundets nyhetsbrev

Anmäl dig här

Genom att anmäla mig till Neuroförbundets nyhetsbrev godkänner jag att mina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och Neuroförbundets integritetspolicy (neuro.se/integritet)

Var god ange en giltig e-postadress

Prenumerera