Foto: Alfred Skogberg

Delar med sig av medlemmarnas erfarenheter

Nyligen fick vår juridiska rådgivare Maria Lillieroth tillfälle att presentera den bild som våra medlemmar ger oss om läget och vilka problem som är vanligast förekommande.

Det var hos Myndigheten för delaktighet (MFD), som hade bjudit in några funktionshinderorganisationer till samråd om utveckling av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

- De här mötena är av stor vikt och en förutsättning för att följa upp och förbättra arbetet framåt inom funktionsrättsområdet. För Neuros räkning är det viktigt att föra våra medlemmars talan och kunna lämna inspel som speglar situationen för personer som lever med en neurologisk diagnos, säger Maria.

Maria Lillieroth beskrev under mötet den kunskap och de erfarenheter som rådgivningssamtalen gett henne och att många av Neuros medlemmar möter svårigheter och känner sig ifrågasatta i kontakten med myndigheter.

Maria delade också med sig av Neuros två senaste rapporter, "Hjälpmedel för ett värdigt liv" och "Rapport om Socialförsäkringsfrågor, Neuros medlemmars erfarenheter” (båda från 2022).