En person som tränar att gå mellan två ledstänger. Illustration.

Inför valet 2022

I Neurorapporten 2022 som handlade om hjälpmedel kan vi konstatera att endast hälften av de svarande på frågorna uppger att de har varit fullt delaktiga under förskrivningsprocessen. Resten tycker att de har delvis kunnat påverkat valet av hjälpmedel. Det betyder att de hade velat bli mer lyssnade på.

Dessutom finns stora skillnader mellan regioner vad gäller delaktigheten under förskrivningsprocessen. I Jönköping och Västernorrland är det färre än fyrtio procent som upplever att de har varit fullt delaktiga. Medan samma siffra närmar sig sextio procent i Värmland.

I Blekinge och Jönköping är det två gånger fler än på riksnivå som inte alls har påverkat valet av hjälpmedel.

Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro, säger att det är oacceptabla siffror!

- Vikten av att få vara delaktig i processen och bli lyssnad på kan inte betonas nog. Delaktigheten är en viktig förutsättning för att det aktuella hjälpmedlet verkligen ska passa in i användarens livssituation och fungera på det sätt som det var tänkt. Patientlagen betonar också vikten av delaktighet och rätt till information. När det finns olika hjälpmedel tillgängliga ska användaren ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

- Användaren ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

*Diagrammet är hämtat från Neurorapporten 2022. Blå färg står för Ja, orange för delvis och ljusblå för nej.