Framsidan på Neurorapporten 2022. Illustration.
Illustration: Bedow.

Allt färre får tillgång till livsviktiga hjälpmedel

Neurorapporten 2022 undersöker tillgången till hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Den tar även upp vad anhöriga till personer med neurologisk diagnos tycker om tillgången till hjälpmedel.

Rapporten bygger på resultaten från vår senaste medlemsundersökning. Drygt 3 700 medlemmar över hela landet svarade på vår undersökning. Neurorapporten 2022 är därmed ett mycket värdefullt faktaunderlag för att kunna identifiera brister och förbättringsområden. I rapporten ger vi även plats till Sveriges Arbetsterapeuter som reflekterar över möjligheter och hinder gällande hjälpmedelsförskrivning. Rapporten avslutas med att ta upp vad riksdagspartierna tycker om den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen.

Neurorapportens slutsatser i fyra punkter:

Utifrån de svar som vi har fått från våra medlemmar kan vi konstatera att tillgången till hjälpmedel är ojämlik över landet och dra följande slutsatser:

  • Hjälpmedelsförsörjningen är alltför restriktiv idag gå närmare fyrtio procent av enkätens svarande saknar något eller några hjälpmedel. Det är många som saknar hjälpmedel för basala behov såsom förflyttningshjälpmedel och hjälpmedel i hemmet. Dessutom är det fler och fler som själv köper hjälpmedel.
  • Patientens delaktighet och rätt till information bör stärkas eftersom många upplever att de inte har kunnat påverka valet av hjälpmedel så mycket som de hade önskat.
  • Tillgången till fritidshjälpmedel är mycket begränsad i alla regioner. Drygt tio procent av de svarande anser att de har fått tillräcklig information om fritidshjälpmedel.
  • Det finns stora skillnader över landet vad gäller hjälpmedelsavgifter och avgiftssystemen ser olika ut, vilket bidrar till en ojämlik tillgång till hjälpmedel. Drygt tjugo procent av de svarande uppger att de någon gång har avstått från att skaffa hjälpmedel eftersom de inte hade råd med det.

 

Summery In English

This report aims to investigate how access to assistive devices for people with neurological conditions is impacted by regional policies and directives. Our following conclusions are based on our members’ experiences and our survey that was sent to our members during January 2022. This report is a follow-up on one of our earlier reports, Neurorapporten 2017.

Nu finns även de regionala rapporterna att hämta här:

FAKTA Neurorapporten

För sju år sedan, 2014, sjösatte Neuro satsningen på att ”sätta neurologin på kartan” med hjälp av en årlig Neurorapport. Neurorapporterna behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden.

 

Innehållsansvarig: Fanette Caudron