Illustrationer: Matador kommunikation

Neurobarometern 2024

Neuroförbundet arbetar för bättre levnadsvillkor för personer med neurologisk diagnos och här utgör neurosjukvården en viktig pusselbit. Därför lanserar vi i år Neurobarometern, som med jämna mellanrum kommer att mäta våra medlemmars upplevelse av neurosjukvården.