Framsidan på Neurorapporten 2023. Illustration.

Är patienten rustad för e-hälsa?

Neurorapporten 2023 undersöker tillgången till e-hälsa för personer med neurologisk diagnos genom att kartlägga Neuroförbundets medlemmars erfarenheter. Rapporten lanserades under Neurologiveckan i Uppsala, den 10 maj 2023. Ladda ner den som pdf längre ner på denna sida.

E-hälsa avser användningen av digital teknik såsom dator, smarttelefon eller uppkopplade mätutrustningar i ett hälsosammanhang. Rapporten utvärderar också e-hälsotjänsters användarvänlighet samt tar upp vad personer med neurologisk diagnos tycker om olika e-hälsolösningar.

Neuroförbundets medlemmars erfarenheter visar att e-hälsa har blivit en viktig del av neurosjukvården samtidigt som e-hälsotjänster måste bli mer flexibla och användarvänliga. Dessutom bör vården bemöta patienternas behov och erbjuda anpassade alternativ till personer som varken kan eller vill använda digital teknik.

Neurorapportens slutsatser i fyra punkter:

  • E-hälsa används numera av en stor andel medlemmar. Sedan Neuroförbundets senaste medlemsenkät om e-hälsa som genomfördes 2018 är det många fler som använder e-hälsotjänster (cirka 90 procent). Det är även fler än tidigare som använder hälsoappar (drygt 40 procent idag) samt fler som har haft digitala läkarbesök.
  • Trots en bred användning av e-hälsolösningar finns det fortfarande en stor andel medlemmar som aldrig använder e-hälsotjänster (10 procent) eller undviker att göra det (20 procent). Medlemmar över 65 år samt medlemmar som uppger att de har sämre digitala kunskaper använder e-hälsa i mindre utsträckning än resterande.
  • Neuroförbundets medlemmar har väldigt varierande upplevelser när det gäller användningen av digital teknik i ett hälsosammanhang. Vissa svarande har en mycket positiv inställning till e-hälsas utveckling medan andra är mycket mer tveksamma till e-hälsolösningar och föredrar personlig kontakt. På samma sätt har medlemsenkätens svarande olika åsikter om delningen av sina hälsodata med vården eller forskningen. Knappt hälften av de svarande vill gärna dela sina hälsodata medan drygt 40 procent behöver mer information för att kunna ta ställning eller vet inte hur de ställer sig till det.
  • Enkätens resultat visar dessutom att e-hälsa underlättar kontakten med vården i vissa fall men gör det svårare i andra fall. Som följd till detta bör vården bemöta patienternas olika behov och erbjuda tillgängliga och användarvänliga tjänster samt andra lösningar för de personer som skulle behöva det. Vården behöver dessutom kommunicera mer om vilka e-hälsotjänster som erbjuds och hur de ska användas samt vara mer transparent och delge mer information kring hälsodatas användning.

Neurorapporten 2023

Är patienten rustad för e-hälsa? Läs rapporten som pdf.

FAKTA Neurorapporten

För nio år sedan, 2014, sjösatte Neuroförbundet satsningen på att ”sätta neurologin på kartan” med hjälp av en årlig Neurorapport. Neurorapporterna behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden.

 

Innehållsansvarig: Fanette Caudron

Beställ Neurorapporten

Vill du ha ett eget exemplar av den tryckta Neurorapporten 2023? Beställ här.

Beställ!
Bild på Jenny Ljungberg, Göteborg.

Därför är jag medlem i Neuroförbundet

Jenny Ljungberg