Lise Lidbäck på scenen. I bakgrunden en bild på en lycklig Lise i sin el-rullstol - på en äng med gullvivor. Foto.
Foto: Alfred Skogberg.

"Vår nya Neurorapport bör läsas av många"

, Alfred Skogberg

Neuroförbundet är nu i Göteborg och ska delta i Hjälpmedelsriksdagen samt Vitalis. Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Vitalis är Nordens ledande e-hälsomöte med mängder av föreläsningar och möten.

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck ska delta i flera föreläsningar och panelsamtal under både Hjälpmedelsriksdagen samt Vitalismässan.

Neurorapporten om e-hälsa

Vår nya Neurorapport, om e-hälsa, kommer att presenteras av Neuroförbundets utredare Fanette Caudron. År 2025 ska Sverige nämligen vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

- I vår Neurorapport visar vi på att vi har kommit en bit på vägen men fortfarande finns en hel del kvar att tänka på om Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa. Vår nya Neurorapport bör därför läsas av många, säger Lise Lidbäck.

För trots att en stor majoritet använder e-hälsolösningar är det fortfarande många som aldrig använder dessa (10 procent) eller undviker att göra det (20 procent). Medlemmar över 65 år samt medlemmar som uppger att de har sämre digitala kunskaper använder e-hälsa i mindre utsträckning än resterande.

- I vissa fall underlättas kontakten med vården med hjälp av e-hälsa men samtidigt kan det bli svårare. Vården behöver kommunicera mer om vilka e-hälsotjänster som erbjuds och hur de ska användas. Dessutom behöver vården vara mer transparent och delge mer information kring hur hälsodata används, säger Fanette Caudron.

Sveriges bästa e-hälsokommun

Förutom att presentera Neurorapporten kommer Neuroförbundet bland annat att föreläsa, delta i rundabordssamtal och vara delaktiga i att dela ut ett pris till Sveriges bästa e-hälsokommun.