Beviljade forskningsbidrag inför 2024

Neurostödd forskning Hela 77 ansökningar var med och konkurrerade om årets ordinarie utdelning från Neurofonden. 35 av dem fick efter beslut i Neurofondens styrelse i december 2023 dela på dryga 2,3 miljoner kronor.

Exempel på diagnoser som beviljats forskningsbidrag inför 2024 är: ALS - amyotrofisk lateralskleros, stroke, MS - multipel skleros, Parkinsons sjukdom, narkolepsi, stroke, epilepsi, polyneuropati och ryggmärgsskada.

Forskningsbidrag - hela listan:

 • Lundström, Ulrica - Strukturerad funktions- och aktivitetsbaserad utredning och behandling vid syringomyeli - Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköpings universitetssjukhus.
 • Albrecht, Franziska - PARKINSON'S DISEASE SUBTYPES – PAVING THE WAY TO PERSONALIZED MEDICINE - Karolinska Institutet, Neurobiologie.
 • Hedlund, Eva - Linking bioenergetic dysfunction and cell-cell miscommunication in ALS - Stockholms Universitet, Institutionen för biokemi och biofysik.
 • Olsson, Camilla - Mental health in people with aphasia after stroke - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
 • Rova, Elin - Utvärdering av behandlingsmetoden IQoro® vid dysfagi efter stroke - Neurorehab, Rehab Öst, Neurorehab och Medicinkliniken.
 • Gabrielsson, Hanna - Leva på lika villkor - perspektiv på delaktighet med personlig assistans efter ryggmärgsskada - Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen.
 • Zeitelhofer, Manuel - Tai Chi-baserad rehabilitering för att förbättra fysisk och mental hälsa i multipel skleros - Karolinska Institutet, Biomedicum, Quarter 6D, MBB.
 • Li, Mingming - Unraveling the Immune Phenotype of Myasthenia Gravis: Insights from New-onset Patients - Karolinska Institute, Department of Clinical Neuroscience.
 • Zelano, Johan - Biverkningar av epilepsiläkemedel - riskfaktorer och biomarkörer - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.
 • Melllergård, Johan - Hjärnmetaboliter som biomarkörer för inflammation, neurodegeneration och progression vid MS - Neurologiska kliniken, Biomedicinska och kliniska vetenskaper.
 • Zampeli, Ariadne - 7 T MRI and temporal lobe epilepsy - Neurologiska kliniken SUS Lund, Medicinska fakulteten Lunds Universítet.
 • Brogårdh, Christina - Återhämtning av sensomotorisk funktion i benen och gångförmåga under det första året efter stroke - Lunds universitet, Inst för hälsovetenskaper.
 • Lidén, Simon - Normaltryckshydrocephalus: effekt av shuntbehandling på ventrikelvolym, likvormarkörer och symtom - Uppsala Universitet, Medicinska Vetenskaper.
 • Grut, Viktor - Riskfaktorer för multipel skleros – exponering under barn- och ungdomsår - Neurologi, Klinisk Vetenskap.
 • Tolvanen, Liisa - Erfarenhet och upplevelse av högintensiv styrketräning vid MS-relaterad trötthet - Karolinska institutet, Institutionen för medicin, Solna.
 • Rodriguez-Vieitez, Elena - Prognostic value of brain cortical microstructure and inflammation in frontotemporal-ALS spectrum - Bioclinicum J10:20, Dept. Neurobiology, Care Sciences and Society.
 • Zhu, Keying - The Transcriptional Coregulator GPS2 in Control of Microglial Function in CNS Demyelinating Diseases - Stockholm, Karolinska Institutet.
 • Wickström, Ronny - Utvärdering av behandling av multipel skleros hos barn och ungdomar - Karolinska Universitetssjukhuset, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa.
 • Woock, Malin - Stroke patients with cancer– increasingly more common for clinicians, but how shall we treat them? - Neurologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.
 • Nyholm, Dag - Utveckling av biomarkörprofiler för Parkinsons sjukdom i prodromalfasen - Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Medicinska vetenskaper.
 • Butler Forslund, Emelie - Utfall av en evidensbaserad och personcentrerad rehab efter ryggmärgsskada - Aleris Rehab Station.
 • Ljungblom, Sara - Hur personer med Parkinsons sjukdom bedömer sin fysiska aktivitet jämfört med accelerometermätning - VG region, Närhälsan.
 • Stridh, Pernilla - Genetic and environmental risk clustering to identify distinct trajectories in Multiple Sclerosis - Karolinska Institutet, Klinisk Neurovetenskap.
 • Sarlus, Heela - Perinatal stem cells as a novel cell therapy for neurodegenerative diseases - Karolinska Institutet, Klinisk Neurovetenskap.
 • Douse, Christopher - The function of ZNF638, a new MS-associated gene, in human brain development - BMC B11, Experimental Medical Science.
 • Tistad, Malin - Patient involvement in stroke research: development of supportive conditions - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och, Karolinska Institutet.
 • Garcia Revilla, Juan - Cellular stress and alpha-synuclein aggregation: galectin-3 in the bullseye - Neuroinflammation Lab, Biomedicinskt Centrum, Lunds Universitet.
 • Fink, Katharina - Graviditet vid narkolepsi - Karolinska Universitetssjukhuset, ME Neuro, Institution för klinisk neurovetenskap, KI.
 • Enblom Larsson, Anneli - Stroke och intracerebrala blödningar hos patienter med polcytemia vera och essentiell trombocytemi - Avdelningen för medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
 • Asplund Högelin, Klara - Discovering the key pathway by which EBV infection leads from health to MS disease - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.
 • Sorini, Chiara - Targeting neuroinflammation and neurodegenerationusing artificial ligands - Center for Molecular Medicine (CMM), Karolinska Institutet.
 • Pourhamidi, Kaveh - Breast cancer and paclitaxel-induced polyneuropathy - Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.
 • Starvaggi Cucuzza, Chiara - Metyleringsmönster i cellfritt DNA som markörer av neurodegeneration i multipel skleros - Centrum för molekylär medicin, Karolinska Institutet.
 • Abzhandadze, Tamar - Validation of Swedish Short Version of Montreal Cognitive Assessment - Rehabilitation medicine, Institute of Neuroscience and Physiology
 • Pahlevan Kakhki, Majid - The Impact of EBV-mediated epigenetic changes in B cells on multiple sclerosis pathogenesis - Center of Molecular Medicine, Karolinska University Hospital Solna.
 

Relaterade nyheter

2023-06-13

Det ryktas om att Neuroförbundet fått in en stor gåva genom testamente

Neurostödd försking Hallå där Fanette Caudron, handläggare av Neuroförbundets forskningsbidrag: Det ryktas om att Neuroförbundet fått in en stor gåva genom testamente – som är öronmärkt för ALS-forskning. Stämmer det?

Läs mer
2023-05-22

Så kan antikroppar mot Epstein-Barr-virus orsaka MS

Neurostödd försking Forskare vid Karolinska Institutet har funnit ytterligare bevis för hur Epstein-Barr-virus kan utlösa multipel skleros eller driva på sjukdomsutvecklingen. En studie publicerad i Science Advances visar att vissa individer har antikroppar mot viruset som av misstag attackerar ett protein i hjärnan och ryggmärgen.

Läs mer
2023-03-17

Mindre risk för parkinson hos allsvenska fotbollsspelare

Neurostödd försking Risken för Parkinsons sjukdom var lägre och för ALS gick det inte att få tillräckligt säkert resultat. Däremot såg man att män som spelade fotboll i allsvenskan fram till mitten av 1900-talet hade en högre risk för demens än män från den övriga befolkningen. Detta enligt en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten har publicerats i tidskriften The Lancet Public Health.

Läs mer
2023-02-07

Svagströmsstimulering kan underlätta vid kronisk smärta

Neurostödd försking En ny metod för att behandla polyneuropatismärta har nyligen beviljats medel från Neuroförbundet. Studien leds av Magnus Thordstein på Klinisk Neurofysiologi i Linköping och är en fortsättning på en tidigare studie inom smärtlindring.

Läs mer
2021-11-18

Vad kan huden berätta om Parkinsons sjukdom?

Neurostödd försking Fintrådsneuropati vid Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism - är huden en möjlig ingång till ökad förståelse av bakomliggande sjukdomsprocesser? Det är frågan som forskaren Mattias Andréasson, doktorand och specialistläkare i neurologi, ställer sig i sitt projekt – som har beviljats stöd från Neuro.

Läs mer
2021-09-29

Hjärntrötthetskurs

Neurostödd försking Trots att så många drabbas av hjärntrötthet efter skador eller sjukdomar i nervsystemet finns det ingen effektiv behandling. Detta vill forskarna Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson ändra på.

Läs mer
T- & B-celler vid covid
2021-01-21

Hur fungerar försvaret mot covid-19 hos MS-patienter med immunoterapi?

Neurostödd försking I december 2019 konstaterades det första fallet av sjukdomen covid-19 i staden Wuhan i Kina. Covid-19 orsakas av det nya SARS-CoV-2 viruset, som man tidigare aldrig har sett att det kunde smitta människor. Sjukdomen kan ge allt från milda symtom till svår sjukdom med dödlig utgång.

Läs mer
2020-09-03

Årets Givare: Stoppa ALS för Neuro

Årets givare Stoppa ALS driver tillsammans med Neuro en riktad insamling för ALS-forskning. En insamling med målet att finansiera uppstart samt drift av ALS Treatment Center Karolinska. Tack vare den framgångsrika insamlingen finns sedan år 2018 ALS Treatment Center Karolinska på plats i Huddinge. N

Läs mer
2020-02-06

Neurofonden stödjer 7-Tesla-forskning för bättre hjärnundersökningar

Neurostödd försking Neurofonden stödjer forskning inom neurologi och ett projekt som fått stöd handlar om möjligheterna med så kallad 7Tesla-magnetkamera. En ny magnetkamerateknik som högre magnetfältsstyrka som ger betydligt skarpare och mer detaljerade bilder. Detta kan ha betydelse för hjärnoperationer och det

Läs mer