Beviljade forskningsbidrag inför 2023

Neurostödd forskning Hela 67 ansökningar var med och konkurrerade om årets ordinarie utdelning från Neurofonden. 47 av dem fick efter beslut i Neurofondens styrelse i december 2022 dela på dryga 2 miljoner kronor.

Exempel på diagnoser som beviljats forskningsbidrag inför 2023 är: ALS - amyotrofisk lateralskleros, stroke, MS - multipel skleros, Parkinsons sjukdom och narkolepsi, stroke, NMD – neuromuskulära sjukdomar, epilepsi, polyneuropati och ryggmärgsskada.

Forskningsbidrag - hela listan:

 • Hallberg, Pär - Genetiska och immunologiska orsaker till allvarliga gastrointestinala biverkningar av COMT-hämmare | Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Klinisk kemi och farmakologi.
 • Carlström, Karl - Karaktärisering av MS riskgener i humana oligodendrocyter |Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik Molecular Neuroscience
 • Sennfält, Stefan -Incidens i ALS i Sverige 2000-2022 | Institutionen för klinisk neurovetenskap.
 • Kläppe, Ulf - Can body-fluid biomarkers predict quality of life and psychological distress in ALS patients? | Institutionen för klinisk neurovetenskap.
 • Neumann, Susanne - ROS Delineates Oligodendrocytic Commitment in Lateral ventricular Neural Stem Cells | Klinisk Neurovetenskap.
 • Sorini, Chiara - Targeting neuroinflammation and neurodegeneration using artificial ligands | Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience (CNS).
 • Ljungblom, Sara - Sambandet mellan Grit, Fysisk aktivitet och Parkinsons sjukdom | Närhälsan, Rehab.
 • Butler Forslund, Emelie - Avancerad analys av gång, styrka och EMG hos personer med ryggmärgsskada
 • Nilsson, Hanna - Sömnsvårigheter efter stroke | Institutionen för hälsovetenskaper, Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin.
 • Ytterberg, Charlotte - Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros: en feasibilitystudie | Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, 23100.
 • Jonsson, Dagur - Longitudinal undersökning av biomarkörer i NMOSD jämfört med MS och SLE | Karolinska Institutet, ME Klinisk Neurofysiologi
 • Ewing, Ewoud - Epigenetic changes in immune cells after treatment in MS | Karolinska institutet, Clinical Neuroscience
 • Winroth, Ivar - The role of GGGGCC-repeat expansion in C9orf72 as a cause of ALS and FTD in Sweden. | Klinisk Vetenskap, Neurovetenskaper.
 • Pahlevan Kakhki, Majid - The role of EBV-mediated DNA methylation changes in Multiple Sclerosis pathogenesis | Karolinska University Hospital Solna, Department of Clinical Neuroscience,
 • Douse, Christopher - The function of ZNF638, a new MS-associated gene, in human brain development | Experimental Medical Science, Lund Stem Cell Center
 • Lundström, Erik - Rädda hjärnblödningen: Genesis | Medicinska vetenskaper Neurologi.
 • Rodriguez-Vieitez, Elena - Prognostic value of brain cortical microstructure and inflammation in frontotemporal-ALS spectrum | Dept. Neurobiology, Care Sciences and Society Neurogeriatrics Division.
 • Gkiotsaliti, Sotiria - Förbättrad diagnostik av neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar | Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
 • Han, Yanan - Characterization of the impact of Rituximab on the cellular phenotype of Multiple Sclerosis | Karolinska Institutet.
 • Melin, Sara - Suicid vid epilepsi | Klinisk neurovetenskap, CNS.
 • Flink, Maria - Health literacy in patient education after stroke – a literature review | Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
 • Andreasson, Ingrid - Dans för Parkinson - Deltagares upplevelser av dans som träning | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamheten för arbets- och fysioterapi.
 • Wilson, Sara - TSC treatment and neuropathology during development | Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IM.
 • Conradsson, David - Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller TIA? | Karolinska Institutet.
 • Håglin, Lena - How does Vitamin Status affect Olfactory Function in Parkinson's Disease? | Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Familjemedicin.
 • Lindgren, Ingrid - Förändring i sensomotorisk funktion och smärta i övre extremitet under första året efter stroke | Inst. för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Fysioterapi.
 • Leavy, Breiffni - Stöd för Träning i Hemmet med Parkinsons Sjukdom- STEPS | Karolinska Institutet, Fysioterapi.
 • Thomas, Olivia - Investigating the EBNA1 immune response in multiple sclerosis and its cross-reactive potential | Karolinska Institute, Department for Clinical Neuroscience.
 • Ruffin, Nicolas - Hur B-celler driver patogen T-celldifferentiering i MS | Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS).
 • Wallin, Andreas - Brain activation during complex walking and cognitive dual-tasking in people with multiple sclerosis | Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi.
 • Iacobaeus, Ellen - Studier på svår neuroinflammatorisk sjukdom, fokus på NMOSD, NPSLE och myelit | Karolinska Institutet, Avdelningen för neuro.
 • Johansson, Hanna - Förbättra och optimera klinikbaserade tester av gångförmåga vid Parkinsons sjukdom | Neurobiologi, vårdvetenskap & Samhälle, Avdelningen för Fysioterapi.
 • Kjörk, Emma - Digitalt stöd vid strokeuppföljning - användbarhet ur ett personalperspektiv | Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Klinisk Neurovetenskap.
 • Thordstein, Magnus - Neuromodulering av spinal funktion. Ny, enkel och säker metod för behandling av polyneuropati-smärta | BKV, Klinisk Neurofysiologi
 • Leykam, Laura - Structural analysis of pathological SOD1 aggregates involved in ALS pathogenesis | Umeå University Medical Biosciences.
 • Klurfan, Paula - Epidemiology, Radiology and Long-term Outcome in Non-Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurokirurgi.
 • Manouchehrinia, Ali - Early detection of multiple sclerosis: a life-course predictive modelling approach | Clinical Neuroscience, Neuro.
 • Nyholm, Dag - Utveckling av biomarkörprofiler för Parkinsons sjukdom i prodromalfasen | Medicinska vetenskaper, Neurologi.
 • Asplund Högelin, Klara - Discovering the key pathway by which EBV infection leads from health to MS disease | Institutionen för klinisk neurovetenskap, Neuroimmunologi.
 • Ansar, Saema - Ny metod för att förbättra rehabilitering efter stroke med nanoteknologi | Institutionen för kliniska vetenskaper, Neurokirurgi.
 • Grut, Viktor - Riskfaktorer för multipel skleros – exponering under barn- och ungdomsår | Klinisk Vetenskap, Neurovetenskaper.
 • Virhammar, Johan - Läkemedelsbehandling av normaltryckshydrocefalus med acetazolamid | Institutionen för Medicinska vetenskaper, neurologi.
 • Alonso Magdalena, Lucia -Multipel skleros i Malmö Stad | Skånes universitetssjukhus, Neurologi.
 • Mentesidou, Eleni - Multipel Skleros debut i hög ålder: epidemiologi, neuroradiologiska fynd och biomarkörer | Karolinska universitetssjukhus, Mottagning Neuro Huddinge.
 • Stridh, Pernilla - Genetic and environmental risk clustering to identify distinct trajectories in Multiple Sclerosis | Klinisk Neurovetenskap, Neuroimmunologi.
 • Smith, Kelsi - Pigementation genes and the timing of sun exposure in multiple sclerosis development and progression | Karolinska Institutet, Clinical Epidemiology Division.
 • Needhamsen, Maria - Human TMEV-like cardiovirus in neurological disorders | Clinical Neuroscience Neuro

Innehållsansvarig: Fanette Caudron

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva
 

Relaterade nyheter

2023-06-13

Det ryktas om att Neuroförbundet fått in en stor gåva genom testamente

Neurostödd försking Hallå där Fanette Caudron, handläggare av Neuroförbundets forskningsbidrag: Det ryktas om att Neuroförbundet fått in en stor gåva genom testamente – som är öronmärkt för ALS-forskning. Stämmer det?

Läs mer
2023-05-22

Så kan antikroppar mot Epstein-Barr-virus orsaka MS

Neurostödd försking Forskare vid Karolinska Institutet har funnit ytterligare bevis för hur Epstein-Barr-virus kan utlösa multipel skleros eller driva på sjukdomsutvecklingen. En studie publicerad i Science Advances visar att vissa individer har antikroppar mot viruset som av misstag attackerar ett protein i hjärnan och ryggmärgen.

Läs mer
2023-03-17

Mindre risk för parkinson hos allsvenska fotbollsspelare

Neurostödd försking Risken för Parkinsons sjukdom var lägre och för ALS gick det inte att få tillräckligt säkert resultat. Däremot såg man att män som spelade fotboll i allsvenskan fram till mitten av 1900-talet hade en högre risk för demens än män från den övriga befolkningen. Detta enligt en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten har publicerats i tidskriften The Lancet Public Health.

Läs mer
2023-02-07

Svagströmsstimulering kan underlätta vid kronisk smärta

Neurostödd försking En ny metod för att behandla polyneuropatismärta har nyligen beviljats medel från Neuroförbundet. Studien leds av Magnus Thordstein på Klinisk Neurofysiologi i Linköping och är en fortsättning på en tidigare studie inom smärtlindring.

Läs mer
2021-11-18

Vad kan huden berätta om Parkinsons sjukdom?

Neurostödd försking Fintrådsneuropati vid Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism - är huden en möjlig ingång till ökad förståelse av bakomliggande sjukdomsprocesser? Det är frågan som forskaren Mattias Andréasson, doktorand och specialistläkare i neurologi, ställer sig i sitt projekt – som har beviljats stöd från Neuro.

Läs mer
2021-09-29

Hjärntrötthetskurs

Neurostödd försking Trots att så många drabbas av hjärntrötthet efter skador eller sjukdomar i nervsystemet finns det ingen effektiv behandling. Detta vill forskarna Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson ändra på.

Läs mer
T- & B-celler vid covid
2021-01-21

Hur fungerar försvaret mot covid-19 hos MS-patienter med immunoterapi?

Neurostödd försking I december 2019 konstaterades det första fallet av sjukdomen covid-19 i staden Wuhan i Kina. Covid-19 orsakas av det nya SARS-CoV-2 viruset, som man tidigare aldrig har sett att det kunde smitta människor. Sjukdomen kan ge allt från milda symtom till svår sjukdom med dödlig utgång.

Läs mer
2020-09-03

Årets Givare: Stoppa ALS för Neuro

Årets givare Stoppa ALS driver tillsammans med Neuro en riktad insamling för ALS-forskning. En insamling med målet att finansiera uppstart samt drift av ALS Treatment Center Karolinska. Tack vare den framgångsrika insamlingen finns sedan år 2018 ALS Treatment Center Karolinska på plats i Huddinge. N

Läs mer
2020-02-06

Neurofonden stödjer 7-Tesla-forskning för bättre hjärnundersökningar

Neurostödd försking Neurofonden stödjer forskning inom neurologi och ett projekt som fått stöd handlar om möjligheterna med så kallad 7Tesla-magnetkamera. En ny magnetkamerateknik som högre magnetfältsstyrka som ger betydligt skarpare och mer detaljerade bilder. Detta kan ha betydelse för hjärnoperationer och det

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet