Porträttbild på Fanette. Foto.
Foto: Alfred Skogberg.

Det ryktas om att Neuroförbundet fått in en stor gåva genom testamente

, Ingela Wettergrund

Neurostödd forskning Hallå där Fanette Caudron, handläggare av Neuroförbundets forskningsbidrag: Det ryktas om att Neuroförbundet fått in en stor gåva genom testamente – som är öronmärkt för ALS-forskning. Stämmer det?

- Ja, det stämmer. För ett par år sedan fick vi en väldigt generös testamentsgåva till ALS-forskning.

Hur mycket pengar handlar det om?
- Det handlar om 13,9 miljoner kronor.

När kommer de pengarna att delas ut till ALS-forskningen?
- Vi siktar på att kunna dela ut pengarna under hösten 2023.

Vet vi redan nu vilka forskare som kommer få ta del av de här pengarna?
- Nej, Neuroförbundets forskningskommitté håller just nu på att samla in och gå igenom ansökningar från forskare över hela landet. Vi borde veta vilka forskare som får bidrag först efter sommaren. Vi kan dock redan nu berätta att pengarna ska delas mellan olika forskningsprojekt. Flera projekt ska rikta sig till medicinsk forskning avseende orsak, diagnostik och behandling av ALS medan andra ska avse omvårdnadsforskning.

Hur kan vi vara säkra på att den här testamentsgåvan går just till ALS-forskning?
Forskarna som blir beviljade bidrag ska komma med en årlig kortare progressrapport, en detaljerad slutrapport över vad som uppnåtts samt en ekonomisk redovisning. De ska dessutom få möjlighet att presentera sin forskning och sina resultat genom att delta i olika aktiviteter som vi anordnar. Det kan till exempel vara föreläsningar, intervjuer samt artiklar i våra mediekanaler. På så sätt blir det möjligt för allmänhet att följa upp hur testamentesgåvan har använts och ta del av aktuella framgångar inom ALS-forskning.