Patient på väg in i en magnetkamera för undersökning av hjärnan, foto: Håkan Sjunnesson. Bild 2: Nya 7-Tesla-kameran i luften för att monteras på Skånes universitetssjukhus i Lund. Rut Bjerhagen utreddes med denna nya teknik. Foto: pressbild SUS.

Neurofonden stödjer 7-Tesla-forskning för bättre hjärnundersökningar

, Håkan Sjunnesson

Neurostödd forskning Neurofonden stödjer forskning inom neurologi och ett projekt som fått stöd handlar om möjligheterna med så kallad 7-Tesla-magnetkamera. En ny magnetkamerateknik som högre magnetfältsstyrka som ger betydligt skarpare och mer detaljerade bilder. Detta kan ha betydelse för hjärnoperationer och det studerar forskaren Ariadne Zampeli.

– Projektet omfattar flera olika mindre studier som tillsammans utgör mitt avhandlingsarbete. Mitt avhandlingsarbete i sin helhet, syftar till att undersöka om 7-Teslakameror kan hjälpa patienter med svårbehandlad epilepsi. 81 000 personer har diagnosen epilepsi i Sverige. Läkemedelsbehandling för att minska risken för anfall, gör cirka två tredjedelar (66 procent) av alla patienter anfallsfria, medan en av tre patienter har anfall trots läkemedelsbehandling, enligt forskaren Ariadne Zampeli.

– För dessa personer kan en operation för att ta bort den delen av hjärnan som orsakar epilepsin, vara ett alternativ. En operation föregås alltid av en mycket omfattande utredning där en av de viktigaste delarna är just magnetresonanstomografi av hjärnan.

– Kan man med hjälp av den identifiera just den punkt, den delen hjärnsubstans som orsakar epilepsin, blir operation ofta ett mycket bra alternativ, berättar forskaren Ariadne Zampeli.
Tesla är den enhet som man mäter magnetisk fältstyrka i. Ju högre tesla-värde, desto starkare magnetfält och högre upplösning får man och därmed syns fler detaljer vid undersökningen av mänsklig vävnad, som i hjärnan.

Enda 7-Teslakameran i Sverige

– Inom ramen för min forskning undersöker vi vuxna och barn med svårbehandlad
epilepsi i jakten på att hitta orsaken till anfallen, säger Ariadne Zampeli.
Det finns bara en 7-Tesla magnetkamera i hela Sverige, placerad på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vi har undersökt cirka 100 personer i vår studie.

Det är för tidigt att dra några slutsatser, enligt forskaren. De håller för närvarande på med att analysera den första delstudien, där vi försöker tyda vilka bildserier som ger bäst detaljrikedom och tydligast resultat.
- När bilderna är färdigtolkade kommer en vetenskaplig artikel att skrivas samman. Parallellt fortsätter vi att rekrytera patienter för undersökning i våra studier, säger Ariadne Zampeli.

– Men vi tror att 7-Tesla-tekniken kan tillföra mycket värdefull information till barn och vuxna med svårbehandlad epilepsi och jag vill tacka Neuro och Neurofonden för bidraget till vår viktiga forskning, säger läkaren Ariadne Zampeli.

2018 fick hon ett stipendium på 54 000 kronor från Neurofonden för sitt forskningsarbete.

Håkan Sjunnesson

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Stöd forskningen om epilepsi

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva